Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQ-C

FDQ200B8V3B9 / RZQ200C7Y1B FDQ250B8V3B9 / RZQ250C7Y1B
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 81.0 82.0
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 20.0 (1) 24.1 (1)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 3,115 (0.000) 4,290 (0.000)
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 2.81
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 12.7
    Ποσότητα Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 22.2 22.2
    Ποσότητα Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 23.0 (2) 26.4 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 6.23 8.58
  Θέρμανση Ονομ. kW 6.74 8.22
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°