Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RR-BW1

FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 75.0
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 7.5
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 67.0
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (1)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 2,395 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη D
  Nominal efficiency-=-Eer 2.61
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26
    Ποσότητα Οπή
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 4.79
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°