Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RQ-BW1

FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 75.0
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 7.5
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 67.0
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (6)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 2,395 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση D
  Nominal efficiency-=-Cop 2.61
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9
    Ποσότητα Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26
    Ποσότητα Οπή
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.6 (7)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 4.79
  Θέρμανση Ονομ. kW 4.51
Σημειώσεις Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  Η θερμική απόδοση ισχύει μόνο για συνδυασμό με εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας
  Για τη σωλήνωση αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας, απαιτείται κιτ σωλήνωσης αποστράγγισης (προαιρετικό).
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°