Πίνακας προδιαγραφών για FDBQ-B

FDBQ25B8V1 FDBQ25B5V1
Casing Material   Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου Μαλακός χάλυβας με επικάλυψη ψευδαργύρου
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 230 230
    Πλάτος mm 652 652
    Βάθος mm 502 502
Βάρος Μονάδα kg 17.0 17.0
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 6.50  
      Χαμηλή m³/min 5.20  
    Θέρμανση Υψ. m³/min 6.95  
      Χαμηλή m³/min 5.20  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55
  Θέρμανση dBA 55 55
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 28.0 28.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 29.0 29.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52  
  Συμπυκνωμάτων   27.2  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1 1
  Φίλτρο αέρα αναρρόφησης 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 +/-10% 230
Σημειώσεις Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. (1) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (3) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm   6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm   9.52
  Συμπυκνωμάτων     27.2
Control systems Wired remote control     BRC1D52, BRC1E52A/B