Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZAG-NY1

FDA125A5VEB / RZAG125N7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.1 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5 (2)
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 12.1
  SEER   6.59
  ηs, c % 261
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,102
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 12.10
    EERd   3.25
    Ισχύς εισόδου kW 3.73
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 8.92
    EERd   4.99
    Ισχύς εισόδου kW 1.79
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 5.73
    EERd   7.67
    Ισχύς εισόδου kW 0.75
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.34
    EERd   11.04
    Ισχύς εισόδου kW 0.30
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 9.52
  SCOP/A   4.08
  SCOPnet/A   4.08
  ηs,h % 160
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 3,267
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   1.87
    Ισχύς εισόδου kW 5.10
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   1.87
    Ισχύς εισόδου kW 5.10
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.42
    COPd (δηλωμένο COP)   2.52
    Ισχύς εισόδου kW 3.34
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.12
    COPd (δηλωμένο COP)   4.06
    Ισχύς εισόδου kW 1.26
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.29
    COPd (δηλωμένο COP)   5.37
    Ισχύς εισόδου kW 0.61
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.58
    COPd (δηλωμένο COP)   6.27
    Ισχύς εισόδου kW 0.41
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000
    Heating PCK kW 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.012
    Θέρμανση POFF kW 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.012
    Θέρμανση PSB kW 0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.005
    Θέρμανση PTO kW 0.016
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους) Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW 0.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.