Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZAG-MV1

FDA125A5VEB / RZAG125M7V1B
Εσωτερική μονάδα FDA125A5VEB
Εξωτερική μονάδα RZAG125M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.1 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5 (2)
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 12.1
  SEER   6.59
  ηs, c % 261
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,102
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 12.10
    EERd   3.81
    Ισχύς εισόδου kW 3.17
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 8.92
    EERd   5.42
    Ισχύς εισόδου kW 1.65
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 5.74
    EERd   7.55
    Ισχύς εισόδου kW 0.76
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.15
    EERd   9.68
    Ισχύς εισόδου kW 0.43
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 9.52
  SCOP/A   4.08
  SCOPnet/A   4.08
  ηs,h % 160
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 3,267
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   1.86
    Ισχύς εισόδου kW 5.11
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   1.86
    Ισχύς εισόδου kW 5.11
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.42
    COPd (δηλωμένο COP)   2.36
    Ισχύς εισόδου kW 3.56
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.13
    COPd (δηλωμένο COP)   4.31
    Ισχύς εισόδου kW 1.19
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.61
    COPd (δηλωμένο COP)   5.03
    Ισχύς εισόδου kW 0.72
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.22
    COPd (δηλωμένο COP)   6.36
    Ισχύς εισόδου kW 0.66
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W 15
      Ψύξη W 0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 15
    Θέρμανση PSB W 15
  Crankcase heater mode PCK W 0
  Λειτουργία Off POFF W 15
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application) No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.