FCQHG71FVEB / RZQSG71L3V1B FCQHG100FVEB / RZQSG100L9V1B FCQHG125FVEB / RZQSG125L9V1B FCQHG140FVEB / RZQSG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.94 2.57 3.71 4.17
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.83 2.51 3.60 4.29
Ονομαστική απόδοση EER   3.50 3.70 3.23 3.21
  COP   4.10 4.30 3.75 3.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 970 (0.000) 1,285 (0.000) 1,855 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A  
    Θέρμανση   A A A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   6.50 6.70 5.40  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 366 497 778  
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
    EERd   3.50 3.70 3.12  
    Ισχύς εισόδου kW 1.94 2.57 3.85  
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
    EERd   4.99 5.00 3.38  
    Ισχύς εισόδου kW 1.00 1.40 2.62  
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.71 4.69 5.69  
    EERd   8.31 8.29 6.80  
    Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.57 0.84  
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.90 4.12 4.04  
    EERd   11.60 11.12 9.88  
    Ισχύς εισόδου kW 0.34 0.38 0.41  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 8.03 8.03  
  SCOP/A   4.15 4.30 4.10  
  SCOPnet/A   4.32 4.12  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,563 2,615 2,742  
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 1.14 0.67 0.66  
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.01 7.79 7.82  
    COPd (δηλωμένο COP)   2.15 2.30 2.38  
    Ισχύς εισόδου kW 2.80 3.39 3.29  
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 7.10 7.10  
    COPd (δηλωμένο COP)   2.56 3.29 3.12  
    Ισχύς εισόδου kW   2.16 2.28  
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 7.10 7.10  
    COPd (δηλωμένο COP)   2.56 3.29 3.12  
    Ισχύς εισόδου kW   2.16 2.28  
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.58 5.06 5.08  
    COPd (δηλωμένο COP)   4.02 4.03 3.89  
    Ισχύς εισόδου kW   1.26 1.31  
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.89 3.05 3.06  
    COPd (δηλωμένο COP)   6.09 5.84 5.56  
    Ισχύς εισόδου kW   0.53 0.56  
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.29 3.48 3.49  
    COPd (δηλωμένο COP)   7.15 6.94 6.62  
    Ισχύς εισόδου kW   0.51 0.53  
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 7.0 7.0 7.0  
    Θέρμανση PSB W   7.0 7.0  
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0  
  Λειτουργία Off POFF W 0.0 0.0 0.0  
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 7.0  
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25  
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25  
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι  
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι  
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι  
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°