Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQG-L9V1

FCQHG100FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG71FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG100FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8   9.5   12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5   10.8   13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   4.09   4.42   4.00 3.35
  COP   4.80   4.99   4.40 4.12
  Annual energy consumption kWh   830   1,075   1,500  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
  SEER   7.00 6.91 7.00 7.00 6.61 6.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 340 345 475 475 636 636  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A++ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 12.66 12.66  
  SCOP/A   4.54 4.54 4.80 4.80 4.63 4.63  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,344 2,344 3,296 3,296 3,829 3,829  
Σημειώσεις   (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°