Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1

FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9 FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9
Poff (λειτουργία Off) W 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0   7.0 7.0   7.0 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25   0.25 0.25   0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80   9.50 9.50   12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 466   650.685 650.685   821.918 821.918
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.11 5.11 (6) 5.11 5.11 5.11 (6) 5.11 5.11
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.63   3.99 3.99   3.98 3.98
      Κατανάλωση kW 0.42   0.49 0.48   0.40 0.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 8.62   8.10 8.27   10.05 10.04
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.56   0.78 0.77   0.84 0.84
      Pdc kW 3.51   4.56 4.56   5.69 5.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.28   5.81 5.90   6.81 6.77
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.19   2.88 2.88   4.12 4.12
      Pdc kW 6.80   9.50 9.50   12.00 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.10   3.30 3.30   2.91 2.91
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01   7.00 7.00   8.84 8.84
      Κατανάλωση kW 1.27   1.53 1.59   2.86 2.83
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 3.94   4.58 4.40   3.10 3.12
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,327   2,799 2,799   2,949 2,949
    Σχέδιο Ρ kW 6.33   7.60 7.60   8.03 8.03
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.58   0.53 0.53   0.73 0.69
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A 3.80 (6) A A 3.81 (6) A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60   6.72 6.72   7.10 7.10
      Ισχύς εισόδου kW     2.09 2.10   2.41 2.43
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7   -7 -7   -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.25   3.21 3.20   2.94 2.93
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.89   3.06 3.05   3.07 3.07
      Ισχύς εισόδου kW     0.56 0.56   0.55 0.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.85   5.45 5.50   5.54 5.52
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15   -15 -15   -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00   7.66 7.66   7.64 7.74
      Ισχύς εισόδου kW 3.24   3.70 3.83   3.65 3.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.85   2.07 2.03   2.09 2.10
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.60   6.72 6.72   7.10 7.10
      Ισχύς εισόδου kW     2.09 2.10   2.41 2.43
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.25   3.21 3.20   2.94 2.93
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.28   3.49 3.49   3.50 3.50
      Ισχύς εισόδου kW     0.54 0.54   0.54 0.54
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.73   6.43 6.48   6.53 6.50
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW     1.48 1.48   1.46 1.45
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.06   5.07 5.07   5.07 5.07
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.82   3.43 3.41   3.47 3.49
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 (3) 9.5 9.5 12.0 (3) 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 971 (0.000) 1,440 (0.000) 1,440 (0.000) 1,440 (0.000) 1,870 (0.000) 1,870 (0.000) 1,870 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.30 3.30 3.30 3.21 3.21 3.21
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W     14.0 14.0   14.0 14.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25   0.25 0.25   0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 (4) 10.8 10.8 13.5 (4) 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W 34.0   109.0 109.0   97.0 97.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   2.88     3.74    
  Θέρμανση Ονομ. kW   3.05     3.96    
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι   Ναι Ναι   Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m     Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
    Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m     Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m    
    Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC     Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC    
    Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825     Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825    
    Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°