Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RXS-F

FCQG60FVEB / RXS60F4V1B FCQG60FVEB / RXS60F3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 20.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 20.0  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 5.70  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 347  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.74  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.35  
      Κατανάλωση kW 0.20  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.44  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.33  
      Pdc kW 2.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.05  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.69  
      Pdc kW 5.70  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.37  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 4.20  
      Κατανάλωση kW 0.79  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.34  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,704  
    Σχέδιο Ρ kW 4.71  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.94  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.17  
      Ισχύς εισόδου kW 2.01  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.07  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.64  
      Ισχύς εισόδου kW 0.33  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.92  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.09  
      Ισχύς εισόδου kW 1.88  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.64  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 4.17  
      Ισχύς εισόδου kW 2.01  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.07  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.81  
      Ισχύς εισόδου kW 0.29  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.21  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.60  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.53  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.21  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.70 5.70 (3)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 820 (0.000) 820 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.48 3.48
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 20.0  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35  
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7  
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)  
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.00 7.00 (4)
Pto (Thermostat off) W 80.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.64 1.64
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.99 1.99
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι  
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 9.6  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
    Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°