Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RXL-K

FCQG35FVEB / RXL35K2V1B FCQG50FVEB / RXL50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.50 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 217 286
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.65 6.11
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.25
      Κατανάλωση kW 0.17 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.89 11.74
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.20 0.27
      Pdc kW 1.75 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.54 8.65
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.94 1.36
      Pdc kW 3.50 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.71 3.67
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58 3.67
      Κατανάλωση kW 0.44 0.64
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.81 5.76
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,001 1,463
    Σχέδιο Ρ kW 3.32 4.36
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.62 0.83
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A++ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.94 3.86
      Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.67
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.52 2.31
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.47 1.54
      Ισχύς εισόδου kW 0.23 0.29
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.29 5.37
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.50 1.87
      Ισχύς εισόδου kW 1.02 1.44
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.47 1.30
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.94 3.86
      Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.52 2.31
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.72 1.79
      Ισχύς εισόδου kW 0.23 0.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.59 6.71
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.35 0.52
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.79 2.34
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.09 4.48
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 11,590 17,050
  Ελάχ. kW 1.3 1.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 4,300
  Μέγ. kW 4.0 5.7
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,370
  Ελάχ. Btu/h 4,430 5,450
  Ονομ. kW 3.40 5.00
  Μέγ. Btu/h 13,640 19,430
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,440 4,900
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 460 (0.000) 700 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.70 3.57
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,430 5,450
  Ονομ. Btu/h 14,320 20,460
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,470 5,590
  Μέγ. Btu/h 17,730 22,160
  Ονομ. kW 4.20 6.00
  Ελάχ. kW 1.3 1.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,610 5,160
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,370
  Μέγ. kW 5.2 6.5
Pto (Thermostat off) W 80.0 80.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.400 0.530
    Ονομ. kW 0.920 1.400
    Μέγ. kW 1.100 1.980
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.840 3.530
    Ελάχ. kW 0.230 0.290
    Ονομ. kW 1.180 1.550
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°