Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RKS-F

FCQG60FVEB / RKS60F3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.70 (3)
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 820 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη A
  Nominal efficiency-=-Eer 3.48
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.64
Σημειώσεις Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°