FCAHG100HVEB / RZQSG100L8Y1B FCAHG125HVEB / RZQSG125L8Y1B FCAHG140HVEB / RZQSG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
  Nom. Btu/h 32,400 40,900 45,700
  Ονομ. kcal / ωρ. 8,169 10,318 11,522
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
  Ονομ. Btu/h 36,900 46,100 52,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 9,286 11,608 13,328
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.57 3.85 4.31
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.51 3.60 4.29
Ονομαστική απόδοση EER   3.70 3.12 3.11
  COP   4.30 3.75 3.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,284 1,923  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B  
    Θέρμανση   A A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.00 13.40
  SEER   6.70 5.40 6.61
  ηs, c %     261.6
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 497 778 1,215
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.00 13.40
    EERd   3.70 3.12 3.11
    Ισχύς εισόδου kW 2.57 3.85 4.31
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.84 9.88
    EERd   4.82 3.36 4.97
    Ισχύς εισόδου kW 1.45 2.63 1.96
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.69 5.69 6.35
    EERd   8.43 6.73 8.19
    Ισχύς εισόδου kW 0.56 0.85 0.77
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.12 4.04 6.02
    EERd   11.38 10.17 10.91
    Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.40 0.55
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 8.03 8.03 11.78
  SCOP/A   4.30 4.10 4.29
  SCOPnet/A   4.32 4.11 4.29
  ηs,h %     168.6
  Pdh Heating capacity at -10° kW 7 7 0
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,615 2,742 3,843
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.660 0.660 11.776
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.81 7.83 11.78
    COPd (δηλωμένο COP)   2.23 2.34 2.12
    Ισχύς εισόδου kW 3.50 3.35 5.56
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.10 7.10 11.78
    COPd (δηλωμένο COP)   3.28 3.04 2.12
    Ισχύς εισόδου kW 2.16 2.34 5.56
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.10 7.10 10.42
    COPd (δηλωμένο COP)   3.28 3.04 2.57
    Ισχύς εισόδου kW 2.16 2.34 4.05
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.06 5.08 6.34
    COPd (δηλωμένο COP)   4.02 3.92 4.36
    Ισχύς εισόδου kW 1.26 1.30 1.45
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.05 3.06 4.21
    COPd (δηλωμένο COP)   5.86 5.58 5.52
    Ισχύς εισόδου kW 0.52 0.55 0.76
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.48 3.49 4.88
    COPd (δηλωμένο COP)   6.99 6.65 6.93
    Ισχύς εισόδου kW 0.50 0.52 0.70
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.007 0.007 0.012
    Θέρμανση POFF kW 0.007 0.007 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.007 0.007 0.012
    Θέρμανση PSB kW 0.007 0.007 0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007 0.007 0.012
    Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007 0.012
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)     Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW     0.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά