Πίνακας προδιαγραφών για FCAHG-G / RZQG-L9V1

FCAHG71GVEB / RZQG71L9V1B FCAHG100GVEB / RZQG71L9V1B FCAHG100GVEB / RZQG100L9V1B FCAHG140GVEB / RZQG100L9V1B FCAHG125GVEB / RZQG125L9V1B FCAHG140GVEB / RZQG125L9V1B FCAHG140GVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)   13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)   15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   4.09 (3)   4.42 (3)   4.00 (3)   3.18 (3)
  COP   4.80 (3)   4.99 (3)   4.40 (3)   4.12 (3)
  Annual energy consumption kWh 830   1,075   1,500    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A    
    Θέρμανση   A   A   A    
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.0  
  SEER   6.91 6.91 7.00 7.00 6.61 6.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 345 345 475 475 636 636  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A++ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.3 11.30 12.7 12.66  
  SCOP/A   4.54 4.54 4.80 4.80 4.63 4.63  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,344 2,344 3,296 3,296 3,829 3,829  
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ