Πίνακας προδιαγραφών για FCAHG-G / RZQG-L(8)Y1

FCAHG71GVEB / RZQG71L8Y1B FCAHG100GVEB / RZQG71L8Y1B FCAHG100GVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG140GVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG125GVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG140GVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG140GVEB / RZQG140L7Y1B
Εσωτερική μονάδα FCAHG71GVEB   FCAHG100GVEB   FCAHG125GVEB   FCAHG140GVEB
Εξωτερική μονάδα RZQG71L8Y1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)   13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)   15.5 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.66 (3)   2.15 (3)   3.00 (3)   4.22 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.56 (3)   2.16 (3)   3.07 (3)   3.77 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   4.09 (3)   4.42 (3)   4.00 (3)   3.18 (3)
  COP   4.80 (3)   4.99 (3)   4.40 (3)   4.12 (3)
  Annual energy consumption kWh 830   1,075   1,500    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A    
    Θέρμανση   A   A   A    
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.0 13.4
  SEER   6.91 6.91 7.00 7.00 6.61 6.61 6.75
  ηs, c %             266.9
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 345 345 475 475 636 636 1,191
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.0 13.40
    EERd   4.09 4.09 4.42 4.42 3.94 3.94 3.18
    Ισχύς εισόδου kW 1.67 1.67 2.15 2.15 3.05 3.05 4.22
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84 9.88
    EERd   6.23 6.23 5.87 5.87 4.74 4.74 5.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.81 0.81 1.20 1.20 1.87 1.87 1.95
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.12 4.12 5.79 5.79 6.00 6.00 6.35
    EERd   8.49 8.49 8.70 8.70 8.33 8.33 8.36
    Ισχύς εισόδου kW 0.49 0.49 0.67 0.67 0.73 0.73 0.76
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.33 4.33 6.05 6.05 5.73 5.73 6.02
    EERd   11.52 11.52 11.27 11.27 10.86 10.86 11.13
    Ισχύς εισόδου kW 0.38 0.38 0.54 0.54 0.53 0.53 0.54
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A++ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.3 11.30 12.7 12.66 11.8
  SCOP/A   4.54 4.54 4.80 4.80 4.63 4.63 4.38
  SCOPnet/A   4.57 4.57 4.84 4.84 4.65 4.65 4.38
  ηs,h %             172.1
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 7 6.72   9.69   11.5  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,344 2,344 3,296 3,296 3,829 3,829 3,766
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.880 0.88 1.61 1.61 1.13 1.13 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.71 6.71 9.17 9.17 12.07 12.07 11.78
    COPd (δηλωμένο COP)   2.27 2.27 2.76 2.76 2.14 2.14 2.16
    Ισχύς εισόδου kW 2.96 2.96 3.33 3.33 5.65 5.65 5.45
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 11.20 11.20 11.78
    COPd (δηλωμένο COP)   3.00 3.00 3.71 3.71 2.94 2.94 2.16
    Ισχύς εισόδου kW 2.24 2.24 2.70 2.70 3.81 3.81 5.45
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 11.20 11.20 10.42
    COPd (δηλωμένο COP)   3.00 3.00 3.71 3.71 2.94 2.94 2.62
    Ισχύς εισόδου kW 2.24 2.24 2.70 2.70 3.81 3.81 3.98
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 6.45 6.45 6.82 6.82 6.34
    COPd (δηλωμένο COP)   4.19 4.19 4.25 4.25 4.25 4.25 4.45
    Ισχύς εισόδου kW 1.13 1.13 1.52 1.52 1.61 1.61 1.42
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.93 2.93 4.17 4.17 4.38 4.38 4.21
    COPd (δηλωμένο COP)   7.09 7.09 6.74 6.74 7.00 7.00 5.63
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.42 0.62 0.62 0.63 0.63 0.75
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.33 3.33 4.77 4.77 5.40 5.40 4.88
    COPd (δηλωμένο COP)   8.48 8.48 7.92 7.92 7.86 7.86 7.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.40 0.39 0.61 0.61 0.69 0.69 0.69
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000   0.000   0.000    
    Heating PCK kW 0.000   0.000   0.000    
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.000   0.000   0.000   0.012
    Θέρμανση POFF kW 0.000   0.000   0.000   0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.009   0.009   0.009   0.012
    Θέρμανση PSB kW 0.009   0.009   0.009   0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007   0.009   0.009   0.000
    Θέρμανση PTO kW 0.007   0.009   0.009   0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W   9.10   9.00   9.00  
    Θέρμανση PSB W   9.1   9.0   9.0  
    PCK W   0.00   0.00   0.00  
  Λειτουργία Off POFF W   0.00   0.00   0.00  
Pto (Thermostat off) W   7.0   9.0   9.0  
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)             No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 64            
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53            
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater Cooling PCK kW             0.000
    Heating PCK kW             0.012