Πίνακας προδιαγραφών για FCAHG-F / RZAG-LV1

FCAHG71FVEB / RZAG71L7V1B FCAHG100FVEB / RZAG100L7V1B FCAHG125FVEB / RZAG125L7V1B FCAHG140FVEB / RZAG140L7V1 FCAHG140FVEB / RZAG140L7V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0    
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9.0 10.0 10.0    
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25    
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 61 61    
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 64 64 66    
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50 12.00    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 324 452 605    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 7.35 (2) 7.35 (2) 6.94 (2)    
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.38 3.60 2.60    
      Κατανάλωση kW 0.28 0.27 0.27    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.10 13.15 9.80    
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.38 0.57 0.69    
      Pdc kW 3.57 4.70 5.80    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.30 8.25 8.40    
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.55 2.06 2.93    
      Pdc kW 6.80 9.50 12.00    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.38 4.61 4.10    
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.90    
      Κατανάλωση kW 0.82 1.18 1.65    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.12 5.95 5.40    
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,743 2,753 2,879    
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 5.45 8.27 9.31    
    Σχέδιο Ρ kW 5.65 9.13 9.52    
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.21 0.86 0.21    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A++ A++    
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.00 8.08 8.42    
      Ισχύς εισόδου kW 2.00 2.76 2.95    
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.50 2.93 2.85    
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.63 4.38 3.95    
      Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.72 0.66    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.41 6.12 5.97    
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.19 8.60 10.80    
      Ισχύς εισόδου kW 3.02 4.07 5.78    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.05 2.11 1.87    
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.00 8.08 8.42    
      Ισχύς εισόδου kW 2.00 2.76 2.95    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.50 2.93 2.85    
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.77 4.85 4.20    
      Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.64 0.56    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.39 7.57 7.50    
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.65 1.06 1.08    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.04 5.06 5.13    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.70 4.76 4.74    
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0    
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 830 (0.000) 1,075 (0.000) 1,500 (0.000) 2,000 2,000 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A    
  Nominal efficiency-=-Cop 4.09 4.42 4.00 3.35  
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 9.0 10.0 10.0    
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25    
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 8.0 11.0 11.0    
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.66 2.15 3.00 4.00  
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.56 2.16 3.07 3.77  
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι    
Σημειώσεις Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC    
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825    
Ονομαστική απόδοση Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση       A  
Σημειώσεις Notes-=-Description       Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
Ονομαστική απόδοση EER           3.35
  COP           4.12
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη           A
    Θέρμανση           A