FCAG50BVEB / RXM50N2V1B FCAG60BVEB / RXM60N2V1B
Εξωτερική μονάδα RXM50N2V1B RXM60N2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.70
  Nom. Btu/h 17,100 19,400
  Ονομ. kcal / ωρ. 4,299 4,901
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 6.00 7.00
  Ονομ. Btu/h 20,500 23,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 5,159 6,019
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.40 1.72
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.62 2.07
Ονομαστική απόδοση EER   3.58 3.31
  COP   3.70 3.38
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 698 861
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A C
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 5.00 5.70
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++
  SEER   6.54 6.40
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 266 312
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00 5.70
    EERd   3.58 3.31
    Ισχύς εισόδου kW 1.40 1.72
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 3.67 4.16
    EERd   5.17 4.70
    Ισχύς εισόδου kW 0.71 0.89
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.37 2.70
    EERd   8.52 7.88
    Ισχύς εισόδου kW 0.28 0.34
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.87 1.62
    EERd   10.69 12.04
    Ισχύς εισόδου kW 0.17 0.13
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.36 4.71
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  SCOP/A   4.30 4.20
  SCOPnet/A   4.33 4.23
  Pdh Heating capacity at -10° kW 3.87 4.12
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,419 1,569
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.49 0.59
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.89 4.04
    COPd (δηλωμένο COP)   2.04 2.08
    Ισχύς εισόδου kW 1.91 1.94
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.86 4.17
    COPd (δηλωμένο COP)   2.81 2.57
    Ισχύς εισόδου kW 1.37 1.62
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.86 4.17
    COPd (δηλωμένο COP)   2.81 2.57
    Ισχύς εισόδου kW 1.37 1.62
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.34 2.53
    COPd (δηλωμένο COP)   4.38 4.31
    Ισχύς εισόδου kW 0.53 0.59
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.54 1.64
    COPd (δηλωμένο COP)   5.31 5.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.31
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.79 1.46
    COPd (δηλωμένο COP)   6.47 6.51
    Ισχύς εισόδου kW 0.28 0.22
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.34 2.53
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++
  SCOP   5.20 5.30
  SCOPnet   5.31 5.41
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 629 668
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.89 4.04
    COPd (δηλωμένο COP)   2.04 2.08
    Ισχύς εισόδου kW 1.91 1.94
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.34 2.53
    COPd (δηλωμένο COP)   4.38 4.30
    Ισχύς εισόδου kW 0.53 0.59
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.34 2.53
    COPd (δηλωμένο COP)   4.38 4.30
    Ισχύς εισόδου kW 0.53 0.59
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.54 1.64
    COPd (δηλωμένο COP)   5.31 5.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.31
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.79 1.46
    COPd (δηλωμένο COP)   6.47 6.51
    Ισχύς εισόδου kW 0.28 0.22
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 8 8
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 7 7
    Θέρμανση PSB W 8 8
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 11 11
      Θέρμανση W 16 16
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 62 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 49 51
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.00 5.00
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά