Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RZQG-L9V1

FCAG71AVEB / RZQG71L9V1B FCAG100AVEB / RZQG71L9V1B FCAG100AVEB / RZQG100L9V1B FCAG140AVEB / RZQG100L9V1B FCAG125AVEB / RZQG125L9V1B FCAG140AVEB / RZQG125L9V1B FCAG140AVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)   13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)   15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.39 (3)   3.87 (3)   3.73 (3)   2.50 (3)
  COP   3.97 (3)   4.15 (3)   3.63 (3)   3.61 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,005   1,225   1,610    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A    
    Θέρμανση   A   A   A    
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.00  
  SEER   6.72 6.72 6.80 6.80 6.00 6.00  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 355 355 489 489 700 700  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 11.3 11.30 12.7 12.66  
  SCOP/A   4.20 4.20 4.61 4.61 4.10 4.10  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,110 2,110 3,432 3,432 4,323 4,323  
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ