Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RXS-L3

FCAG35AVEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.20
Ονομαστική απόδοση EER   3.74
  COP   3.50
  Annual energy consumption kWh 455 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   B
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
    Σχέδιο Ρ kW 3.50
    SEER   6.35
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 193
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
    Σχέδιο Ρ kW 3.32
    SCOP   4.90
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 949
Pto (Thermostat off) W 7.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Poff (λειτουργία Off) W 14.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά