FBQ35D2VEB FBQ50D2VEB FBQ60D2VEB FBQ71D2VEB FBQ100D2VEB FBQ125D2VEB FBQ140D2VEB
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 37 37 31 31 36 38 38
    Ονομ. dBA 34 34 28 28 33 35 35
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25 30 32 32
  Ψύξη Χαμηλή dBA 29 29 25 25 30 32 32
    Υψ. dBA 35 35 30 30 34 37 37
    Ονομ. dBA 32 32 28 28 32 35 35
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40 40 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2 2 2 2
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 5 5 5 5 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4 4 4 4 4
Ψυκτικό μέσο Type 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528 BRC1E52A/B, BRC1D528
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Ονομαστική W 130 130 230 230 300 300 300
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις 3 3 3 3 3 3 3
  Model 1 1 1 1 1 1 1
  Πόλοι 10 10 10 10 10 10 10
Συσκευασία Βάρος kg 2.5 2.5 3 3 3 3 3
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ)
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.4 5.0 5.7 6.8 9.5 12.0 13.4
  Θέρμανση Ονομ. kW 4.0 5.5 7.0 7.5 10.8 13.5 15.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 56 56 58 62 62
Φίλτρο αέρα Type Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Πλέγμα ρητίνης με προστασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 900 900 1,200 1,200 1,600 1,600 1,600
    Ύψος mm 890 890 890 890 890 890 890
    Βάθος mm 295 295 295 295 295 295 295
  Μονάδα Πλάτος mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400 1,400
    Βάθος mm 800 800 800 800 800 800 800
    Ύψος mm 245 245 245 245 245 245 245
Περίβλημα Colour Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 30.5 30.5 38 38 49 49 49
  Μονάδα kg 28 28 35 35 46 46 46
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 150 150 150 150 150 150 150
    Ονομ. Pa 30 30 30 30 40 50 50
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 15 15 18 18 29 34 34
      Χαμηλή m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5 23.5
      Ονομ. m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29 29
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23 23.5 23.5
      Ονομ. m³/min 12.5 12.5 15 15 26 29 29
      Υψ. m³/min 15 15 18 18 29 34 34
  Τύπος 1 1 2 2 3 3 3
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων mm 625 625 625 625 625 625 625
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Notes_Description Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.