Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQG-LY1L

FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1L FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1L FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1L FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1L
Εσωτερική μονάδα FBQ71D2VEB FBQ100D2VEB FBQ125D2VEB FBQ140D2VEB
Εξωτερική μονάδα RZQG71L8Y1L RZQG100L8Y1L RZQG125L8Y1L RZQG140L7Y1L
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.00 (1) 13.40 (1)
  Ονομ. Btu/h 23,203 (1) 32,415 (1) 40,946 (1) 45,723 (1)
  Μέγ. kW 8.00 (1) 11.20 (1) 14.00 (1) 15.40 (1)
  Μέγ. Btu/h 27,297 (1) 38,216 (1) 47,770 (1) 52,547 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.70 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
  Ονομ. Btu/h 25,591 (2) 36,510 (2) 46,064 (2) 52,888 (2)
  Μέγ. kW 9.00 (2) 12.80 (2) 16.20 (2) 18.00 (2)
  Μέγ. Btu/h 30,709 (2) 43,675 (2) 55,277 (2) 61,419 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.89 (1) 2.49 (1) 3.63 (1) 4.00 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.87 (2) 3.00 (2) 3.46 (2) 4.31 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.60 (1) 3.81 (1) 3.31 (1) 3.35 (1)
  COP   4.01 (2) 3.57 (2) 3.90 (2) 3.60 (2)
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα