Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQG-L9V1

FBQ100D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW       13.4 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW       15.50 (2)
Ονομαστική απόδοση EER       3.35 (1)
  COP       3.60 (1)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   6.16 5.87 6.11  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 386 566 687  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A++ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 11.30 12.70  
  SCOP/A   4.31 4.78 4.28  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,949 3,310 4,154  
Σημειώσεις       (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
        (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°