Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RXS-L3

FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.4 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.99 (1)
  COP   4.02 (1)
  Annual energy consumption kWh 426
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°