FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1L FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1L FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1L FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1L
Εσωτερική μονάδα FBA140A2VEB FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA125A2VEB
Εξωτερική μονάδα RZQG140L7Y1L RZQG71L8Y1L RZQG100L8Y1L RZQG125L8Y1L
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 13.40 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 12.00 (1)
  Nom. Btu/h 45,723 (1) 23,203 (1) 32,415 (1) 40,946 (1)
  Μέγ. kW 15.40 (1) 8.00 (1) 11.20 (1) 14.00 (1)
  Μέγ. Btu/h 52,547 (1) 27,297 (1) 38,216 (1) 47,770 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 15.50 (2) 7.50 (2) 10.70 (2) 13.50 (2)
  Ονομ. Btu/h 52,888 (2) 25,591 (2) 36,510 (2) 46,064 (2)
  Μέγ. kW 18.00 (2) 9.00 (2) 12.80 (2) 16.20 (2)
  Μέγ. Btu/h 61,419 (2) 30,709 (2) 43,675 (2) 55,277 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 4.00 (1) 1.89 (1) 2.49 (1) 3.63 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 4.31 (2) 1.87 (2) 3.00 (2) 3.46 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.35 (1) 3.60 (1) 3.81 (1) 3.31 (1)
  COP   3.60 (2) 4.01 (2) 3.57 (2) 3.90 (2)
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα