Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A / RZQG-L9V1

FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B
Εσωτερική μονάδα   FBA71A2VEB   FBA100A2VEB   FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Εξωτερική μονάδα RZQG71L9V1 RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   1.89 (3)   2.49 (3)   3.63 (3) 5.00 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW   1.87 (3)   2.45 (3)   3.46 (3) 4.31 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   3.60 (3)   3.81 (3)   3.31 (3) 2.68 (3)
  COP   4.01 (3)   4.41 (3)   3.90 (3) 3.60 (3)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   944   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+ A+ A++ A++  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.0 13.4
  SEER   6.16 6.16 5.87 5.87 6.11 6.11 6.14
  ηs, c %             242.7
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 386 386 567 566 688 687 1,309
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.00 13.40
    EERd   3.60 3.60 3.81 3.81 3.31 3.31 2.68
    Ισχύς εισόδου kW 1.89 1.89 2.50 2.49 3.63 3.63 5.00
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84 9.88
    EERd   5.42 5.42 4.39 4.39 5.09 5.09 4.73
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 0.92 1.60 1.59 1.74 1.74 2.09
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.95 3.95 5.46 5.46 5.68 5.68 6.35
    EERd   8.15 8.15 8.15 8.15 7.92 7.92 7.71
    Ισχύς εισόδου kW 0.49 0.48 0.67 0.67 0.72 0.72 0.82
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.08 4.08 5.80 5.80 5.61 5.61 5.95
    EERd   10.19 10.19 10.50 10.50 9.87 9.87 10.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.40 0.56 0.55 0.57 0.57 0.59
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.00 11.3 11.3 12.7 12.7 11.6
  SCOP/A   4.31 4.31 4.78 4.78 4.28 4.28 4.01
  SCOPnet/A   4.35 4.35 4.85 4.85 4.32 4.32 4.01
  ηs,h %             157.3
  Pdh Heating capacity at -10° kW   5   8   10  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,949 1,949 3,310 3,310 4,155 4,154 4,043
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 1.09 1.09 3.18 3.19 3.21 3.05 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.24 4.24 4.97 4.97 6.58 6.58 11.57
    COPd (δηλωμένο COP)   2.05 2.05 2.69 2.69 2.01 2.01 2.27
    Ισχύς εισόδου kW 2.07 2.07 1.85 1.85 3.27 3.27 5.11
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 5.31 10.0 10.00 11.2 11.23 11.57
    COPd (δηλωμένο COP)   3.02 3.02 3.55 3.55 2.72 2.72 2.27
    Ισχύς εισόδου kW 1.76 1.76 2.82 2.82 4.13 4.13 5.11
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 5.31 10.0 10.00 11.2 11.23 10.24
    COPd (δηλωμένο COP)   3.02 3.02 3.55 3.55 2.72 2.72 2.68
    Ισχύς εισόδου kW 1.76 1.76 2.82 2.82 4.13 4.13 3.83
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.23 3.23 6.08 6.08 6.84 6.84 6.23
    COPd (δηλωμένο COP)   4.46 4.46 4.76 4.76 4.35 4.35 3.97
    Ισχύς εισόδου kW 0.730 0.72 1.28 1.28 1.57 1.57 1.57
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.87 2.87 3.91 3.91 4.47 4.47 4.11
    COPd (δηλωμένο COP)   5.37 5.37 5.72 5.72 5.39 5.39 5.10
    Ισχύς εισόδου kW 0.534 0.53 0.690 0.68 0.829 0.83 0.81
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.32 3.32 4.00 4.00 4.64 4.64 4.79
    COPd (δηλωμένο COP)   6.41 6.41 7.20 7.20 6.77 6.77 6.03
    Ισχύς εισόδου kW 0.52 0.52 0.56 0.56 0.69 0.69 0.79
Pto (Thermostat off) W 3.0   4.0   4.0    
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 14.5   22.0   22.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.00   0.00   0.00    
  Λειτουργία Off POFF W 14.5   22.0   22.0    
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)             Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW             0.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.000
    Heating PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.014
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW   0.015   0.022   0.022 0.014
    Θέρμανση POFF kW   0.015   0.022   0.022 0.014
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW   0.015   0.022   0.022 0.014
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW   0.003   0.004   0.004 0.000
    Θέρμανση PTO kW   0.003   0.004   0.004 0.014
Σημειώσεις   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Θέρμανση PSB kW             0.014