Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A / RZQG-L(8)Y1

FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B FBA71A2VEB / RZQG71L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B
Εσωτερική μονάδα   FBA140A2VEB FBA71A2VEB   FBA100A2VEB   FBA125A2VEB
Εξωτερική μονάδα RZQG71L8Y1 RZQG140LY1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG125L8Y1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   13.4 (1) 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   15.5 (2) 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   5.00 (3) 1.89 (3)   2.49 (3)   3.63 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW   4.31 (3) 1.87 (3)   2.45 (3)   3.46 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   2.68 (3) 3.60 (3)   3.81 (3)   3.31 (3)
  COP   3.60 (3) 4.01 (3)   4.41 (3)   3.90 (3)
  Annual energy consumption kWh     944   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A   A   A
    Θέρμανση     A   A   A
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++   A++ A+ A+ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 13.4 6.80 9.50 9.50 12.0 12.0
  SEER   6.16 6.14 6.16 5.87 5.87 6.11 6.11
  ηs, c %   242.7          
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 386 1,309 386 567 566 688 687
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 13.40 6.80 9.50 9.50 12.0 12.00
    EERd   3.60 2.68 3.60 3.81 3.81 3.31 3.31
    Ισχύς εισόδου kW 1.89 5.00 1.89 2.50 2.49 3.63 3.63
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 9.88 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84
    EERd   5.44 4.73 5.44 4.41 4.41 5.11 5.11
    Ισχύς εισόδου kW 0.92 2.09 0.92 1.59 1.59 1.73 1.73
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.95 6.35 3.95 5.46 5.46 5.68 5.68
    EERd   8.13 7.71 8.13 8.13 8.13 7.89 7.89
    Ισχύς εισόδου kW 0.49 0.82 0.49 0.67 0.67 0.72 0.72
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.08 5.95 4.08 5.80 5.80 5.61 5.61
    EERd   10.20 10.07 10.20 10.51 10.51 9.88 9.88
    Ισχύς εισόδου kW 0.40 0.59 0.40 0.56 0.55 0.57 0.57
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+   A+ A++ A++ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 11.6 6.00 11.3 11.3 12.7 12.7
  SCOP/A   4.31 4.01 4.31 4.78 4.78 4.28 4.28
  SCOPnet/A   4.35 4.01 4.35 4.85 4.85 4.32 4.32
  ηs,h %   157.3          
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW     5   8   10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,949 4,043 1,949 3,310 3,310 4,155 4,154
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 1.09 0.00 1.10 3.19 3.20 3.22 3.06
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -10 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.22 11.57 4.22 4.94 4.94 6.56 6.56
    COPd (δηλωμένο COP)   2.07 2.27 2.07 2.70 2.70 2.02 2.02
    Ισχύς εισόδου kW 2.04 5.11 2.04 1.83 1.83 3.25 3.25
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -10 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 11.57 5.31 10.0 10.00 11.2 11.23
    COPd (δηλωμένο COP)   3.00 2.27 3.00 3.54 3.54 2.71 2.71
    Ισχύς εισόδου kW 1.77 5.11 1.77 2.83 2.82 4.14 4.14
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 10.24 5.31 10.0 10.00 11.2 11.23
    COPd (δηλωμένο COP)   3.00 2.68 3.00 3.54 3.54 2.71 2.71
    Ισχύς εισόδου kW 1.77 3.83 1.77 2.83 2.82 4.14 4.14
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.23 6.23 3.23 6.08 6.08 6.84 6.84
    COPd (δηλωμένο COP)   4.48 3.97 4.48 4.77 4.77 4.36 4.36
    Ισχύς εισόδου kW 0.730 1.57 0.72 1.28 1.27 1.57 1.57
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.87 4.11 2.87 3.91 3.91 4.47 4.47
    COPd (δηλωμένο COP)   5.35 5.10 5.35 5.71 5.71 5.38 5.38
    Ισχύς εισόδου kW 0.536 0.81 0.54 0.685 0.68 0.831 0.83
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.32 4.79 3.32 4.00 4.00 4.64 4.64
    COPd (δηλωμένο COP)   6.40 6.03 6.40 7.18 7.18 6.76 6.76
    Ισχύς εισόδου kW 0.52 0.79 0.52 0.56 0.56 0.69 0.69
Pto (Thermostat off) W 3.0     4.0   4.0  
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 14.5     22.0   22.0  
  Crankcase heater mode PCK W 0.00     0.00   0.00  
  Λειτουργία Off POFF W 14.5     22.0   22.0  
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)   Όχι          
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW   0.0          
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW   0.000 0.000   0.000   0.000
    Heating PCK kW   0.014 0.000   0.000   0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW   0.014 0.015   0.022   0.022
    Θέρμανση POFF kW   0.014 0.015   0.022   0.022
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW   0.014 0.015   0.022   0.022
    Θέρμανση PSB kW   0.014 0.015   0.022   0.022
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW   0.000 0.003   0.004   0.004
    Θέρμανση PTO kW   0.014 0.003   0.004   0.004
Σημειώσεις   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ