Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A / RZASG-MV1

FBA71A2VEB / RZASG71M2V1B FBA100A2VEB / RZASG100M7V1B FBA125A2VEB / RZASG125M7V1B FBA140A2VEB / RZASG140M7V1B
Εσωτερική μονάδα FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Εξωτερική μονάδα RZASG71M2V1B RZASG100M7V1B RZASG125M7V1B RZASG140M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.1 13.4
  SEER   6.19 5.83 5.49 5.81
  ηs, c %     217 229
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 385 570 1,322 1,384
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.10 13.40
    EERd   3.60 3.20 2.61 2.81
    Ισχύς εισόδου kW 1.89 2.97 4.64 4.76
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 7.00 8.92 9.88
    EERd   5.30 5.13 4.34 4.66
    Ισχύς εισόδου kW 0.95 1.36 2.06 2.12
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 4.50 5.74 6.35
    EERd   7.84 7.01 6.36 6.84
    Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.64 0.90 0.93
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.92 3.10 3.17 3.97
    EERd   9.87 8.59 8.72 8.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.30 0.36 0.36 0.45
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A    
  Απόδοση Pdesign kW 4.50 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   4.01 3.85 3.63 3.85
  SCOPnet/A   4.01 3.85 3.63 3.85
  ηs,h %     142 151
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,571 2,182 2,314 2,836
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.50 6.00 6.00 7.80
    COPd (δηλωμένο COP)   2.37 2.45 2.50 2.06
    Ισχύς εισόδου kW 1.90 2.45 2.40 3.78
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.50 6.00 6.00 7.80
    COPd (δηλωμένο COP)   2.37 2.45 2.50 2.06
    Ισχύς εισόδου kW 1.90 2.45 2.40 3.78
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.98 5.31 5.30 6.90
    COPd (δηλωμένο COP)   2.66 2.69 2.72 2.46
    Ισχύς εισόδου kW 1.50 1.97 1.95 2.81
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.42 3.23 3.23 4.20
    COPd (δηλωμένο COP)   4.12 3.77 3.53 3.94
    Ισχύς εισόδου kW 0.59 0.86 0.91 1.07
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.06 2.26 2.27 3.50
    COPd (δηλωμένο COP)   5.04 4.83 4.37 4.98
    Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.47 0.52 0.70
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.43 2.57 2.66 4.10
    COPd (δηλωμένο COP)   6.19 5.70 5.36 6.10
    Ισχύς εισόδου kW 0.39 0.45 0.50 0.67
Pto (Thermostat off) W 14, 0 14, 0    
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 14      
    Θέρμανση PSB W 14      
  Crankcase heater mode PCK W 0      
  Λειτουργία Off POFF W 14      
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)     No No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι
Σημειώσεις Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W   14 14 14
    Θέρμανση PSB W   14 14 14
  Crankcase heater mode PCK W   0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W   14 14 14
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W     14 14
      Ψύξη W     0 0