Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C9 / RZQG-LY1L

FAQ71CVEB9 / RZQG71L8Y1L FAQ100CVEB9 / RZQG100L8Y1L
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.40 (1) 9.50 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.56 3.62
  COP   3.55 3.60
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB