Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C9 / RZQG-LV1L

FAQ71CVEB9 / RZQG71L9V1L
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.40 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.56
  COP   3.55
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB