Πίνακας προδιαγραφών για FAA-A / RZQG-L9V1

FAA100AUVEB / RZQG71L9V1B FAA71AUVEB / RZQG71L9V1B FAA100AUVEB / RZQG100L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 6.80 9.50
  Ονομ. Btu/h 23,203 23,200 32,400
  Ονομ. kcal / ωρ. 5,847 5,847 8,169
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.50 10.80
  Ονομ. Btu/h   25,600 36,900
  Ονομ. kcal / ωρ.   6,449 9,286
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.00 2.00 2.62
  Θέρμανση Ονομ. kW   2.03 2.99
Ονομαστική απόδοση EER   3.40 3.40 3.62
  COP   3.70 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,000 1,312
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50
  SEER   6.43 6.43 6.11
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 371 371 545
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50
    EERd   3.40 3.40 3.62
    Ισχύς εισόδου kW 2.00 2.00 2.62
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.08 5.08 7.00
    EERd   4.33 4.33 4.20
    Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.17 1.67
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.86 3.86 5.40
    EERd   9.26 9.26 8.31
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.42 0.65
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.97 3.97 5.53
    EERd   12.19 12.19 10.56
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.33 0.52
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 10.20
  SCOP/A   4.02 4.02 4.01
  SCOPnet/A   4.03 4.03 4.03
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 5.93 5.93 8.80
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,205 2,205 3,562
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.40 0.40 1.40
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.48 6.48 8.43
    COPd (δηλωμένο COP)   1.98 1.98 2.24
    Ισχύς εισόδου kW 3.27 3.27 3.76
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 5.60 9.02
    COPd (δηλωμένο COP)   2.77 2.77 3.19
    Ισχύς εισόδου kW 2.02 2.02 2.83
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.60 5.60 9.02
    COPd (δηλωμένο COP)   2.77 2.77 3.19
    Ισχύς εισόδου kW 2.02 2.02 2.83
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.52 4.52 5.96
    COPd (δηλωμένο COP)   3.77 3.77 3.41
    Ισχύς εισόδου kW 1.20 1.20 1.75
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.88 2.88 4.02
    COPd (δηλωμένο COP)   6.45 6.45 6.07
    Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.45 0.66
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.27 3.27 4.58
    COPd (δηλωμένο COP)   7.41 7.41 6.94
    Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.66
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.009 0.009 0.009
    Θέρμανση POFF kW 0.009 0.009 0.009
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.009 0.009 0.009
    Θέρμανση PSB kW 0.009 0.009 0.009
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007 0.007 0.009
    Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007 0.009
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 64 64 66
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 65 61 65
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
    (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
    (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά