Πίνακας προδιαγραφών για FAA-A / RZAG-MY1

FAA71AUVEB / RZAG71M7Y1B FAA100AUVEB / RZAG71M7Y1B FAA100AUVEB / RZAG100M7Y1B
Εσωτερική μονάδα FAA71AUVEB FAA100AUVEB FAA100AUVEB
Εξωτερική μονάδα RZAG71M7Y1B RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50
  SEER   6.58 6.43 6.42
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 362 370 518
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50
    EERd   3.62 3.96 4.43
    Ισχύς εισόδου kW 1.88 1.72 2.14
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00
    EERd   5.70 5.54 4.75
    Ισχύς εισόδου kW 0.88 0.91 1.47
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.37 3.23 4.50
    EERd   8.29 8.03 7.70
    Ισχύς εισόδου kW 0.41 0.40 0.58
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.44 3.03 4.09
    EERd   10.65 9.81 10.92
    Ισχύς εισόδου kW 0.32 0.31 0.37
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 4.70 4.70 7.80
  SCOP/A   4.02 4.16 4.01
  SCOPnet/A   4.02 4.16 4.01
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,637 1,582 2,723
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 7.80
    COPd (δηλωμένο COP)   2.21 2.44 1.84
    Ισχύς εισόδου kW 2.13 1.93 4.24
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 7.80
    COPd (δηλωμένο COP)   2.21 2.44 1.84
    Ισχύς εισόδου kW 2.13 1.93 4.24
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.16 4.16 6.90
    COPd (δηλωμένο COP)   2.56 2.77 2.35
    Ισχύς εισόδου kW 1.63 1.50 2.93
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.53 2.53 4.20
    COPd (δηλωμένο COP)   4.11 4.26 4.21
    Ισχύς εισόδου kW 0.62 0.59 1.00
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.08 2.10 2.74
    COPd (δηλωμένο COP)   5.19 5.21 4.98
    Ισχύς εισόδου kW 0.40 0.40 0.55
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.51 2.48 3.21
    COPd (δηλωμένο COP)   6.39 6.44 6.19
    Ισχύς εισόδου kW 0.39 0.38 0.52
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 12 12 12
    Θέρμανση PSB W 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 12 12 12
Pto (Thermostat off) W 12, 0 12, 0 12, 0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι
Σημειώσεις Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W] Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W]
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.