Πίνακας προδιαγραφών για FAA-A / AZAS-MV1

FAA100AUVEB / AZAS100M7V1B FAA71AUVEB / AZAS71M2V1B (Αρχειοθετημένα)
Εσωτερική μονάδα FAA100AUVEB FAA71AUVEB
Εξωτερική μονάδα AZAS100M7V1B AZAS71M2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 6.80 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 7.50 (2)
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 6.80
  SEER   5.25 5.77
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 633 412
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 6.80
    EERd   2.70 3.40
    Ισχύς εισόδου kW 3.52 2.00
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 5.02
    EERd   4.29 4.67
    Ισχύς εισόδου kW 1.63 1.08
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50 3.23
    EERd   6.05 7.02
    Ισχύς εισόδου kW 0.74 0.46
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.00 2.84
    EERd   9.03 9.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.29
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A
  Απόδοση Pdesign kW 6.00 4.50
  SCOP/A   3.81 3.81
  SCOPnet/A   3.81 3.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,205 1,654
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00 4.50
    COPd (δηλωμένο COP)   2.29 2.11
    Ισχύς εισόδου kW 2.63 2.13
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.00 4.50
    COPd (δηλωμένο COP)   2.29 2.11
    Ισχύς εισόδου kW 2.63 2.13
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 3.98
    COPd (δηλωμένο COP)   2.52 2.38
    Ισχύς εισόδου kW 2.10 1.67
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.23 2.42
    COPd (δηλωμένο COP)   3.64 3.81
    Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.64
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.12 2.02
    COPd (δηλωμένο COP)   5.04 5.14
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.39
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.52 2.39
    COPd (δηλωμένο COP)   6.46 6.46
    Ισχύς εισόδου kW 0.39 0.37
Pto (Thermostat off) W 0, 12 12, 0
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W   12
    Θέρμανση PSB W   12
  Crankcase heater mode PCK W   0
  Λειτουργία Off POFF W   12
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: T2: εσωτ. θερμ. 26,6°CDB, 19,4°CWB, εξωτ. θερμ. 48°CDB [Btu/hr/W]
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 12  
    Θέρμανση PSB W 12  
  Crankcase heater mode PCK W 0  
  Λειτουργία Off POFF W 12