Πίνακας προδιαγραφών για FAA-A / ARXM-N9

FAA71AUVEB / ARXM71N2V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80
  Ονομ. Btu/h 23,200
  Ονομ. kcal / ωρ. 5,847
  Μέγ. kW 6.95
  Μέγ. Btu/h 23,700
  Μέγ. kcal / ωρ. 5,976
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50
  Ονομ. Btu/h 25,600
  Ονομ. kcal / ωρ. 6,449
  Μέγ. kW 7.59
  Μέγ. Btu/h 25,900
  Μέγ. kcal / ωρ. 6,526
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.00
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.35
Ονομαστική απόδοση EER   3.40
  COP   3.19
  Annual energy consumption kWh 1,000
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   D
Space cooling Απόδοση Pdesign kW 6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
  SEER   5.77
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 412
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80
    EERd   3.40
    Ισχύς εισόδου kW 2.00
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01
    EERd   4.67
    Ισχύς εισόδου kW 1.07
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.22
    EERd   6.83
    Ισχύς εισόδου kW 0.47
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.69
    EERd   8.10
    Ισχύς εισόδου kW 0.21
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  SCOP/A   3.81
  SCOPnet/A   3.82
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW 4.50
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,652
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.03
    COPd (δηλωμένο COP)   1.90
    Ισχύς εισόδου kW 2.12
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.50
    COPd (δηλωμένο COP)   2.11
    Ισχύς εισόδου kW 2.13
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.98
    COPd (δηλωμένο COP)   2.34
    Ισχύς εισόδου kW 1.70
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.42
    COPd (δηλωμένο COP)   3.81
    Ισχύς εισόδου kW 0.64
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.56
    COPd (δηλωμένο COP)   5.05
    Ισχύς εισόδου kW 0.31
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.52
    COPd (δηλωμένο COP)   5.69
    Ισχύς εισόδου kW 0.27
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.42
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
  SCOP   4.81
  SCOPnet   4.88
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 705
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.03
    COPd (δηλωμένο COP)   1.90
    Ισχύς εισόδου kW 2.12
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.42
    COPd (δηλωμένο COP)   3.81
    Ισχύς εισόδου kW 0.64
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.42
    COPd (δηλωμένο COP)   3.81
    Ισχύς εισόδου kW 0.64
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.56
    COPd (δηλωμένο COP)   5.05
    Ισχύς εισόδου kW 0.31
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.52
    COPd (δηλωμένο COP)   5.69
    Ισχύς εισόδου kW 0.27
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode PCK W 0
  Λειτουργία Off POFF W 6
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 6
    Θέρμανση PSB W 7
  Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 2
      Θέρμανση W 14
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 65
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 61
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.