Πίνακας προδιαγραφών για EWYQ-CWN

EWYQ016CAWN EWYQ021CAWN EWYQ025CAWN EWYQ032CAWN EWYQ040CAWN EWYQ050CAWN EWYQ064CAWN
Απόδοση ψύξης Μέγ. kW 20.0 25.0 30.1 37.6 50.1 60.1 75.2
  Ονομ. kW 16.8 (1) 21.0 (1) 25.3 (1) 31.6 (1) 42.1 (1) 50.5 (1) 63.2 (1)
Απόδοση θέρμανσης Μέγ. kW 20.0 25.0 29.9 37.4 49.9 59.9 74.9
  Ονομ. kW 16.8 (2) 21.0 (2) 25.1 (2) 31.4 (2) 41.9 (2) 50.3 (2) 62.9 (2)
Έλεγχος απόδοσης Method   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Ελάχιστη απόδοση % 25 25 25 25 25 25 25
  Μέγιστη απόδοση % 120 120 120 120 120 120 120
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 5.93 (1) 7.61 (1) 9.60 (1) 12.9 (1) 15.1 (1) 19.2 (1) 25.7 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 5.60 (2) 6.89 (2) 8.74 (2) 10.8 (2) 13.7 (2) 17.5 (2) 21.6 (2)
EER 2.84 2.77 2.63 2.45 2.79 2.63 2.46
COP 3.00 3.05 2.87 2.91 3.06 2.87 2.91
ESEER 4.37 4.26 4.17 3.87 4.28 4.18 3.87
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Βάθος mm 834 834 834 834 838 838 838
    Ύψος mm 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860
    Πλάτος mm 1,394 1,394 1,394 1,707 2,377 2,377 2,997
  Μονάδα Βάθος mm 774 774 774 774 780 780 780
    Ύψος mm 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684
    Πλάτος mm 1,370 1,370 1,370 1,680 2,360 2,360 2,980
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 295 348 348 434 624 624 794
  Μονάδα kg 268 321 321 403 579 579 741
Συσκευασία Material   Κιβώτιο_, Ξύλο, Πλαστικό Κιβώτιο_, Ξύλο, Πλαστικό Κιβώτιο_, Ξύλο, Πλαστικό Κιβώτιο_, Ξύλο, Πλαστικό Κιβώτιο_, Ξύλο, Πλαστικό Κιβώτιο_, Ξύλο, Πλαστικό Κιβώτιο_, Ξύλο, Πλαστικό
  Βάρος kg 27 27 27 31 45 45 53
Περίβλημα Colour   Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin
  Υλικό   Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πολυεστέρα Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πολυεστέρα Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πολυεστέρα Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πολυεστέρα Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πολυεστέρα Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πολυεστέρα Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πολυεστέρα
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Ποσότητα   1 1 1 1 2 2 2
  Τύπος   Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
  Φίλτρο Διαμετρικές διατρήσεις mm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Υλικό   Ορείχαλκος Ορείχαλκος Ορείχαλκος Ορείχαλκος Ορείχαλκος Ορείχαλκος Ορείχαλκος
  Ταχύτητα ροής νερού Min. l/min 23 23 23 36 46 46 72
    Ψύξη Ονομ. l/min 48 (3) 60 (3) 72 (3) 90 (3) 120 (3) 145 (3) 181 (3)
      Μέγ. l/min 72 90 108 136 181 217 271
    Θέρμανση Ονομ. l/min 48 (2) 60 (2) 72 (2) 90 (2) 120 (2) 145 (2) 181 (2)
      Μέγ. l/min 72 90 108 136 181 217 271
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Συνολική kPa 8 10 14 8 10 14 8
  Όγκος νερού l 3 3 3 5 6 6 9
  Μονωτικό υλικό   Ελαστομερής αφρός νιτριλίου με βάση το καουτσούκ Ελαστομερής αφρός νιτριλίου με βάση το καουτσούκ Ελαστομερής αφρός νιτριλίου με βάση το καουτσούκ Ελαστομερής αφρός νιτριλίου με βάση το καουτσούκ Ελαστομερής αφρός νιτριλίου με βάση το καουτσούκ Ελαστομερής αφρός νιτριλίου με βάση το καουτσούκ Ελαστομερής αφρός νιτριλίου με βάση το καουτσούκ
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil
  Πτερύγιο Treatment   Υδρόφιλο και με αντοχή στη διάβρωση Υδρόφιλο και με αντοχή στη διάβρωση Υδρόφιλο και με αντοχή στη διάβρωση Υδρόφιλο και με αντοχή στη διάβρωση Υδρόφιλο και με αντοχή στη διάβρωση Υδρόφιλο και με αντοχή στη διάβρωση Υδρόφιλο και με αντοχή στη διάβρωση
    Τύπος   Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων Ασύμμετρα διασταυρούμενων περσίδων
  Βήμα πτερυγίου mm 2 2 2 2 2 2 2
Ανεμιστήρας Ποσότητα   1 1 1 2 2 2 4
  Τύπος   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 171 185 185 233 370 370 466
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 171 185 185 233 370 370 466
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος
  Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 78 78 78 78 78 78 78
Κινητήρας ανεμιστήρα Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Model   Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Ποσότητα   1 1 1 2 2 2 4
Ψυκτικό λάδι Τύπος   Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Συνθετικό λάδι (αιθέρας)
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 2 2 3 4 4 6
  Type   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Κινητήρας (INV) Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33 33 33 33 33
    Μοντέλο   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Ποσότητα   1 1 1 1 2 2 2
  Κινητήρας (ON-OFF) Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33 33 33 33 33
    Μοντέλο   On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off
    Ποσότητα   0 1 1 2 2 2 4
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Μέγ. °CDB 43 43 43 43 43 43 43
      Ελάχ. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
    Θέρμανση Μέγ. °CDB 35 35 35 35 35 35 35
      Ελάχ. °CDB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
  Πλευρά νερού Ψύξη Μέγ. °CDB 20 20 20 20 20 20 20
      Ελάχ. °CDB -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4) -10 (4)
    Θέρμανση Μέγ. °CDB 50 50 50 50 50 50 50
      Ελάχ. °CDB 25 25 25 25 25 25 25
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 78 78 78 80 81 81 83
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 2 2 2
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 7.60 7.60 7.60 9.60 7.60 7.60 9.60
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 15.9 15.9 15.9 20.0 15.9 15.9 20.0
Κύκλωμα νερού Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Διακόπτης ροής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα για ψύξη l 33 (5) 33 (5) 33 (5) 33 (5) 66 (5) 66 (5) 66 (5)
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα για θέρμανση l 76 (6) 76 (6) 76 (6) 110 (6) 152 (6) 152 (6) 220 (6)
  Ονομαστική πτώση πίεσης νερού Ψύξη kPa 12 (7) 17 (7) 23 (7) 24 (7) 19 (7) 28 (7) 29 (7)
  Σωληνώσεις in 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
  Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in 1-1/4" (θηλυκό) 1-1/4" (θηλυκό) 1-1/4" (θηλυκό) 1-1/4" (θηλυκό) 2" (θηλυκό) 2" (θηλυκό) 2" (θηλυκό)
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3 3 3 3 3
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
  Συνολική ποσότητα νερού l 4.2 (8) 4.2 (8) 4.2 (8) 5.8 (8) 7.9 (8) 7.9 (8) 11.0 (8)
PED Category   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
  Πιο σημαντικό σημείο Όνομα   Συσσωρευτής Συσσωρευτής Συσσωρευτής Συσσωρευτής Συσσωρευτής Συσσωρευτής Συσσωρευτής
    Ps*V bar 335 335 335 385 335 335 385
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης
    02   Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης
    03   Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter
    04   Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύος (σύμφωνη με το EN14825) dB(A) 78 78 78 80 81 81 83
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 10,260 11,100 11,100 13,980 22,200 22,200 27,960
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.041 0.074 0.074 0.104 0.148 0.148 0.208
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.041 0.074 0.074 0.104 0.148 0.148 0.208
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.041 0.074 0.074 0.104 0.148 0.148 0.208
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.057 0.090 0.090 0.123 0.180 0.180 0.246
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Εκπομπή NOx mg/kWh 0 0 0 0 0 0 0
    Psup kW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Τύπος εισόδου ενέργειας   Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 9,227 11,474 14,763 18,914 22,856 29,398 37,761
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 147 148 138 135 149 139 135
      Prated στους -10°C kW 16.8 21.0 25.2 31.5 42.0 50.4 63.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 33 41 53 68 82 106 136
      SCOP   3.75 3.78 3.53 3.45 3.80 3.55 3.45
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   2.42 2.43 2.32 2.12 2.43 2.32 2.12
      Pdh kW 14.8 18.4 20.5 26.7 36.8 41.1 53.4
      PERd % 96.8 97.2 92.8 84.8 97.2 92.8 84.8
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.58 3.51 3.28 3.15 3.52 3.29 3.15
      Pdh kW 8.95 11.4 13.6 16.9 22.9 27.3 33.8
      PERd % 143.2 140.4 131.2 126.0 140.8 131.6 126.0
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.98 5.27 5.02 5.35 5.31 5.05 5.38
      Pdh kW 5.81 7.34 8.55 10.8 14.7 17.1 21.6
      PERd % 199.2 210.8 200.8 214.0 212.4 202.0 215.2
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
      COPd   7.10 7.06 6.55 6.44 7.15 6.62 6.50
      Pdh kW 5.99 6.01 5.89 5.90 12.0 11.8 11.8
      PERd % 284.0 282.4 262.0 257.6 286.0 264.8 260.0
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 2.10 2.10 6.00 8.00 4.10 11.9 15.9
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.30 2.28 2.34 2.14 2.28 2.35 2.14
      Pdh kW 15.7 20.0 20.8 26.7 40.1 41.6 53.4
      PERd % 92.0 91.2 93.6 85.6 91.2 94.0 85.6
      Tbiv °C -8 -8 -6 -6 -8 -6 -6
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.16 2.15 2.13 1.86 2.16 2.13 1.86
      Pdh kW 14.7 18.9 19.2 23.5 37.9 38.5 47.1
      PERd % 86.4 86.0 85.2 74.4 86.4 85.2 74.4
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 35 35 35 35 35 35 35
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 16,150 18,158 25,431 36,359 36,042 52,913 75,408
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 109 113 107 111 114 102 106
      Prated στους -22°C kW 18.3 21.4 28.3 41.9 42.7 56.6 83.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 58 65 92 131 130 190 271
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 5,601 6,981 8,060 10,830 13,961 16,061 21,354
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 161 158 154 154 158 155 156
      Prated στους 2°C kW 17.2 21.0 23.7 31.8 42.1 47.5 63.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 20 25 29 39 50 58 77
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1
  Φάση   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 400 400 400 400 400 400 400
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Μέγ. % 10 10 10 10 10 10 10
Μονάδα Ρεύμα εκκίν. Μέγ. A 0.0 (9) 77.7 78.7 88.7 99.8 101.9 120.7
  Ρεύμα Zμέγ. Κείμενο   0,22 0,27 0,27 0,24 0,25 0,25 0,22
  Ρεύμα λειτ. Μέγ. A 22.2 25.3 26.4 35.2 47.4 49.6 67.2
  Minimum Ssc value   1,141 853 853 840 1,706 1,706 1,679
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 25 32 32 40 50 63 80
Απαιτήσεις καλωδίων Τροφοδοσία ισχύος Required number of conductors   4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 4 + GND (ΓΕΙΩΣΗ)
  Τηλεχειριστήριο Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας   Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0,75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0,75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0,75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0,75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0,75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0,75 mm² Ελάχιστος τομέας καλωδίου 0,75 mm²
  Απόδοση ψύξης/θέρμανσης Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Έξοδος λειτουργίας ON/OFF Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Έξοδος σφάλματος Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
  Έξοδος αντλίας ON/OFF Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃
  (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (2) - Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (3) - Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (4) - Μπορεί να χρησιμοποιείται νερό πάνω από 5°C. Μεταξύ 0 και 5°C πρέπει να χρησιμοποιείται διάλ. γλυκόλης 30% (προπυλένιο ή αιθυλένιο). Μεταξύ 0 και -10°C πρέπει να χρησιμοποιείται ένα διάλ. γλυκόλης 40% (προπυλένιο ή αιθυλένιο) (δείτε το εγχειρίδιο εγκατ. και πληρ. που σχετίζονται με την επιλογή OPZL) (4) - Μπορεί να χρησιμοποιείται νερό πάνω από 5°C. Μεταξύ 0 και 5°C πρέπει να χρησιμοποιείται διάλ. γλυκόλης 30% (προπυλένιο ή αιθυλένιο). Μεταξύ 0 και -10°C πρέπει να χρησιμοποιείται ένα διάλ. γλυκόλης 40% (προπυλένιο ή αιθυλένιο) (δείτε το εγχειρίδιο εγκατ. και πληρ. που σχετίζονται με την επιλογή OPZL) (4) - Μπορεί να χρησιμοποιείται νερό πάνω από 5°C. Μεταξύ 0 και 5°C πρέπει να χρησιμοποιείται διάλ. γλυκόλης 30% (προπυλένιο ή αιθυλένιο). Μεταξύ 0 και -10°C πρέπει να χρησιμοποιείται ένα διάλ. γλυκόλης 40% (προπυλένιο ή αιθυλένιο) (δείτε το εγχειρίδιο εγκατ. και πληρ. που σχετίζονται με την επιλογή OPZL) (4) - Μπορεί να χρησιμοποιείται νερό πάνω από 5°C. Μεταξύ 0 και 5°C πρέπει να χρησιμοποιείται διάλ. γλυκόλης 30% (προπυλένιο ή αιθυλένιο). Μεταξύ 0 και -10°C πρέπει να χρησιμοποιείται ένα διάλ. γλυκόλης 40% (προπυλένιο ή αιθυλένιο) (δείτε το εγχειρίδιο εγκατ. και πληρ. που σχετίζονται με την επιλογή OPZL) (4) - Μπορεί να χρησιμοποιείται νερό πάνω από 5°C. Μεταξύ 0 και 5°C πρέπει να χρησιμοποιείται διάλ. γλυκόλης 30% (προπυλένιο ή αιθυλένιο). Μεταξύ 0 και -10°C πρέπει να χρησιμοποιείται ένα διάλ. γλυκόλης 40% (προπυλένιο ή αιθυλένιο) (δείτε το εγχειρίδιο εγκατ. και πληρ. που σχετίζονται με την επιλογή OPZL) (4) - Μπορεί να χρησιμοποιείται νερό πάνω από 5°C. Μεταξύ 0 και 5°C πρέπει να χρησιμοποιείται διάλ. γλυκόλης 30% (προπυλένιο ή αιθυλένιο). Μεταξύ 0 και -10°C πρέπει να χρησιμοποιείται ένα διάλ. γλυκόλης 40% (προπυλένιο ή αιθυλένιο) (δείτε το εγχειρίδιο εγκατ. και πληρ. που σχετίζονται με την επιλογή OPZL) (4) - Μπορεί να χρησιμοποιείται νερό πάνω από 5°C. Μεταξύ 0 και 5°C πρέπει να χρησιμοποιείται διάλ. γλυκόλης 30% (προπυλένιο ή αιθυλένιο). Μεταξύ 0 και -10°C πρέπει να χρησιμοποιείται ένα διάλ. γλυκόλης 40% (προπυλένιο ή αιθυλένιο) (δείτε το εγχειρίδιο εγκατ. και πληρ. που σχετίζονται με την επιλογή OPZL)
  (5) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (5) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (5) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (5) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (5) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (5) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. (5) - Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες.
  (6) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) (6) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) (6) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) (6) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) (6) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) (6) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil) (6) - Εξαιρούμενης της ποσότητας νερού στη μονάδα. Αυτή η ποσότητα θα εξασφαλίσει επαρκή ενέργεια απόψυξης για όλες τις εφαρμογές, ωστόσο αυτή η ποσότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί κατά 0,66 εάν το σημείο ρύθμισης θέρμανσης είναι ≥ 45° C (π.χ. μονάδες Fan coil)
  (7) - Αυτή είναι πτώση πίεσης (PD) μεταξύ των εσωτερικών & εξωτερικών συνδέσεων της μονάδας. Περιλαμβάνει την πτώση πίεσης εναλλάκτη θερμότητας πλευράς νερού. (7) - Αυτή είναι πτώση πίεσης (PD) μεταξύ των εσωτερικών & εξωτερικών συνδέσεων της μονάδας. Περιλαμβάνει την πτώση πίεσης εναλλάκτη θερμότητας πλευράς νερού. (7) - Αυτή είναι πτώση πίεσης (PD) μεταξύ των εσωτερικών & εξωτερικών συνδέσεων της μονάδας. Περιλαμβάνει την πτώση πίεσης εναλλάκτη θερμότητας πλευράς νερού. (7) - Αυτή είναι πτώση πίεσης (PD) μεταξύ των εσωτερικών & εξωτερικών συνδέσεων της μονάδας. Περιλαμβάνει την πτώση πίεσης εναλλάκτη θερμότητας πλευράς νερού. (7) - Αυτή είναι πτώση πίεσης (PD) μεταξύ των εσωτερικών & εξωτερικών συνδέσεων της μονάδας. Περιλαμβάνει την πτώση πίεσης εναλλάκτη θερμότητας πλευράς νερού. (7) - Αυτή είναι πτώση πίεσης (PD) μεταξύ των εσωτερικών & εξωτερικών συνδέσεων της μονάδας. Περιλαμβάνει την πτώση πίεσης εναλλάκτη θερμότητας πλευράς νερού. (7) - Αυτή είναι πτώση πίεσης (PD) μεταξύ των εσωτερικών & εξωτερικών συνδέσεων της μονάδας. Περιλαμβάνει την πτώση πίεσης εναλλάκτη θερμότητας πλευράς νερού.
  (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  (9) - Δεν υπάρχει ρεύμα αιχμής λόγω του συμπιεστή inverter (9) - Δεν υπάρχει ρεύμα αιχμής λόγω του συμπιεστή inverter (9) - Δεν υπάρχει ρεύμα αιχμής λόγω του συμπιεστή inverter (9) - Δεν υπάρχει ρεύμα αιχμής λόγω του συμπιεστή inverter (9) - Δεν υπάρχει ρεύμα αιχμής λόγω του συμπιεστή inverter (9) - Δεν υπάρχει ρεύμα αιχμής λόγω του συμπιεστή inverter (9) - Δεν υπάρχει ρεύμα αιχμής λόγω του συμπιεστή inverter