EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2.0 (1) 2.0 (1) 3.0 (1) 3.0 (1)
  Ονομ. kW 4.00 (1), 4.01 (2) 4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 2.5 (3) 2.5 (3) 3.0 (3) 3.0 (3)
  Μέγ. kW 5.1 (3) 6.0 (3)    
  Ονομ. kW 4.11 (3), 3.96 (4) 4.99 (3), 4.99 (4) 6.14 (3), 6.12 (4) 8.08 (3), 8.44 (4)
Έλεγχος απόδοσης Method   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.27 (1), 0.840 (2) 1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.19 (3), 0.860 (4) 1.46 (3), 1.09 (4) 1.75 (3), 1.28 (4) 2.31 (3), 1.84 (4)
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.10 (1), 4.99 (2)
COP 3.44 (3), 4.61 (4) 3.41 (3), 4.58 (4) 3.51 (3), 4.77 (4) 3.49 (3), 4.59 (4)
ESEER 4.45 (5) 4.49 (5) 5.25 (5) 5.24 (5)
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Βάθος mm 432 432 450 450
    Ύψος mm 880 880 1,138 1,138
    Πλάτος mm 1,166 1,166 1,276 1,276
  Μονάδα Βάθος mm 350 350 380 380
    Ύψος mm 735 735 997 997
    Πλάτος mm 1,090 1,090 1,160 1,160
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 89 89 121 121
  Μονάδα kg 83 83 106 106
Συσκευασία Material   EPS, Κιβώτιο_, Ξύλο EPS, Κιβώτιο_, Ξύλο Κιβώτιο_, Ξύλο, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Κιβώτιο_, Ξύλο, Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ)
  Βάρος kg 6 6 15 15
Περίβλημα Colour   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Ποσότητα   1 1 1 1
  Τύπος   Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
  Ταχύτητα ροής νερού Min. l/min 13 (6) 13 (6) 20 (7) 20 (7)
    Ψύξη Ονομ. l/min 11.5 (1), 11.5 (2) 14.1 (1), 14.5 (2) 16.9 (1), 17.4 (2) 22.8 (1), 23.6 (2)
    Θέρμανση Ονομ. l/min 11.8 (3), 11.4 (4) 14.3 (3), 14.3 (4) 17.6 (3), 17.5 (4) 23.2 (3), 24.2 (4)
  Όγκος νερού l 1 1 2 2
  Μονωτικό υλικό   Αφρώδες ελαστομερές κλειστών κυψελίδων Αφρώδες ελαστομερές κλειστών κυψελίδων Αφρώδες ελαστομερές κλειστών κυψελίδων Αφρώδες ελαστομερές κλειστών κυψελίδων
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων/Σωλήνες Hi-X και πτερύγια διασταυρούμενων περσίδων με επικάλυψη χρωμίου Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων/Σωλήνες Hi-X και πτερύγια διασταυρούμενων περσίδων με επικάλυψη χρωμίου Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων/Σωλήνες Hi-X και πτερύγια διασταυρούμενων περσίδων με επικάλυψη PE Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων/Σωλήνες Hi-X και πτερύγια διασταυρούμενων περσίδων με επικάλυψη PE
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας     0 0
  Εμβαδόν πρόσοψης     0.87 0.87
  Πτερύγιο Treatment   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE)
    Τύπος   Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
  Βήμα πτερυγίου mm 1,8 1,8 1,4 1,4
  Μήκος mm 845 845 904 904
  Διελεύσεις Quantity     12 12
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2
  Στάδια Ποσότητα   32 32 44 44
Πρότυπο αντλίας Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 73.8 (1), 73.8 (2) 71.1 (1), 70.6 (2) 70.9 (1), 70.2 (2) 61.5 (1), 59.9 (2)
    Θέρμανση kPa 73.5 (3), 73.9 (4) 70.9 (3), 70.9 (4) 69.9 (3), 70.0 (4) 60.8 (3), 58.7 (4)
  Αρ. ταχυτήτων   Με έλεγχο PWM Με έλεγχο PWM Με έλεγχο PWM Με έλεγχο PWM
  Μοντέλο   Wilo Yonos Para GT15/7.5 PWM1 Wilo Yonos Para GT15/7.5 PWM1 Wilo Yonos Para GT15/7.5 PWM1 Wilo Yonos Para GT15/7.5 PWM1
  Ισχύς εισόδου W 76 76 76 76
  Ποσότητα   1 1 1 1
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Μέγιστος όγκος νερού στο σύστημα l 105 105 250 250
    Μέγ. πίεση νερού bar 3 3 3 3
    Προκαταρκτική πίεση bar 1 1 1 1
    Όγκος l 3 3 7 7
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3 3
  Όγκος νερού μονάδας l 2.0 (7) 2.0 (7) 2.8 (8) 2.8 (8)
  Φίλτρο νερού Διάμετρος in 1" 1" 1" 1"
    Διαμετρικές διατρήσεις mm 1 1 1 1
    Υλικό   Χαλκός - ορείχαλκος - ανοξείδωτος χάλυβας Χαλκός - ορείχαλκος - ανοξείδωτος χάλυβας Χαλκός - ορείχαλκος - ανοξείδωτος χάλυβας Χαλκός - ορείχαλκος - ανοξείδωτος χάλυβας
Ανεμιστήρας Ποσότητα   1 1 1 1
  Τύπος   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 53 53 72 (1) 72 (1)
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 47.0 47.0 46.6 (3) 49.3 (3)
  Διάμετρος mm 455 455 510 510
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
Κινητήρας ανεμιστήρα Μετάδοση κίνησης     Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Model     Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Έξοδος W 53 53 200 200
  Ποσότητα     1 1
Ψυκτικό λάδι Τύπος   Daphne FVC50K Daphne FVC50K Daphne FVC50K Daphne FVC50K
  Φορτισμένος όγκος l 0.65 0.65 0.9 0.9
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1 1
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Model   2YC45DXD#C 2YC45DXD#C 2YC63SXD 2YC63SXD
  Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Μέγ. °CDB 43 43 46 46
      Ελάχ. °CDB 10 10 10 10
    Θέρμανση Μέγ. °CDB 25 25 25 25
      Ελάχ. °CDB 0 0 -15 -15
  Πλευρά νερού Ψύξη Μέγ. °CDB 22 22 22 22
      Ελάχ. °CDB 5 5 5 5
    Θέρμανση Μέγ. °CDB 55 55 55 55
      Ελάχ. °CDB 15 (8) 15 (8) 15 (9) 15 (9)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 63 (1) 64 (1) 69 (1) 69 (1)
  Θέρμανση Ονομ. dBA 65 (3) 65 (3) 65 (3) 65 (3)
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 (9) 49 (9) 52 (10) 53 (10)
  Θέρμανση Ονομ. dBA 49 (9) 49 (9) 47 (10) 47 (10)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Ψύξη dBA 44 (9) 44 (9) 43 (10) 43 (10)
    Θέρμανση dBA 46 (9) 46 (9) 43 (10) 43 (10)
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088 2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 2.10 2.10 2.70 2.70
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 4.4 4.4 5.6 5.6
Κύκλωμα νερού Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι (Χειροκίνητα) Ναι (Χειροκίνητα) Ναι (Χειροκίνητα) Ναι (Χειροκίνητα)
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Αισθητήρας ροής   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Διακόπτης ροής   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μανόμετρο   όχι όχι όχι όχι
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 20 20 20 20
  Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι Ναι Ναι
PED Category   Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 10 Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 10 Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 11 Κατηγορία Ι, Βλ. σημείωση 11
Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Υψηλή πίεση (διακόπτης πίεσης) Υψηλή πίεση (διακόπτης πίεσης) Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης
    02   Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα Διακόπτης χαμηλής πίεσης Διακόπτης χαμηλής πίεσης
    03   Ασφάλεια Ασφάλεια Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα
    04     Ασφάλεια Ασφάλεια
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι
    Αντλία θερμότητας άλμης σε νερό   όχι όχι όχι όχι
    Θερμαντήρας συνδυασμού αντλίας θερμότητας   όχι όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας   όχι όχι όχι όχι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   όχι όχι όχι όχι
    Αντλία θερμότητας νερό σε νερό   όχι όχι όχι όχι
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύος (σύμφωνη με το EN14825) dB(A) 65 65 65 65
Προϋποθέσεις θορύβου οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακή σήμανση Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825 Ηχητικής ισχύς στη λειτουργία θέρμανσης, μετρημένη σύμφωνα με το ΕΝ12102 υπό τις συνθήκες του ΕΝ14825
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,820 2,820 2,790 2,960
  Άλλο Έλεγχος απόδοσης   Inverter Inverter Inverter Inverter
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.033 0.033 0.067 0.067
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.008 0.008 0.067 0.067
    Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.008 0.008 0.067 0.067
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.008 0.008 0.067 0.067
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW     0.0 0.0
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,833 3,428 3,890 5,219
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 114 118 124 124
      Prated στους -10°C kW 4.0 5.0 6.0 8.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 10.2 12.3 14.0 18.8
      SCOP   2.92 3.01 3.19 3.17
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+ A+
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   1.97 2.01 2.03 2.01
      Pdh kW 3.6 4.6 5.2 6.5
      PERd % 78.8 80.4 81.2 80.4
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   2.71 2.85 3.24 3.16
      Pdh kW 2.2 2.7 3.3 4.3
      PERd % 108.4 114.0 129.6 126.4
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 0.9 0.9
      COPd   3.85 3.85 4.32 4.32
      Pdh kW 2.5 2.5 2.7 2.7
      PERd % 154.0 154.0 172.8 172.8
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 0.9 0.9
      COPd   5.55 5.55 6.13 6.13
      Pdh kW 3.4 3.4 3.1 3.1
      PERd % 222.0 222.0 245.2 245.2
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.3 1.3 6.0 8.0
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) COPd   1.80 1.88 2.03 2.12
      Pdh kW 3.9 4.9 5.2 6.7
      PERd % 72.0 75.2 81.2 84.8
      Tbiv °C -9 -9 -7 -6
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) COPd   1.74 1.74 1.94 1.94
      Pdh kW 3.7 3.7 5.3 5.3
      PERd % 69.6 69.6 77.6 77.6
      TOL °C -10 -10 -8 -8
      WTOL °C 55 55 53 53
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4,030 4,902    
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 1 1    
      Prated στους -22°C kW 4 5    
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 14.5 17.6    
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,583 1,898 2,145 2,145
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 146 152 139 139
      Prated στους 2°C kW 4.4 5.5 5.7 5.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 5.70 6.83 7.72 7.72
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,096 2,545 3,076 3,928
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 155 159 158 165
      Prated στους -10°C kW 4.0 5.0 6.0 8.0
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 7.54 9.16 11.1 14.1
      SCOP   3.90 4.03 4.03 4.21
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   2.93 2.88 2.88 2.65
      Pdh kW 3.5 4.4 5.2 6.7
      PERd % 117.2 115.2 209.2 267.2
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.71 3.90 3.82 4.18
      Pdh kW 2.2 2.7 3.3 4.3
      PERd % 148.4 156.0 132.8 172.4
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 0.9 0.9
      COPd   4.94 5.03 5.98 6.22
      Pdh kW 2.7 2.7 3.7 3.7
      PERd % 197.6 201.2 147.2 148.4
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Cdh (θέρμανση υποβάθμισης)   1.0 1.0 0.9 0.9
      COPd   6.44 6.48 7.01 7.12
      Pdh kW 3.0 3.0 4.2 4.2
      PERd % 257.6 259.2 167.2 167.6
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.0 0.0 0.8 2.2
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) COPd   2.36 2.39 2.68 2.75
      Pdh kW 4.0 4.9 5.5 6.6
      PERd % 94.4 95.6 219.2 265.2
      Tbiv °C -10 -10 -8 -6
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) COPd   2.36 2.39 2.78 2.22
      Pdh kW 4.0 4.9 5.2 5.8
      PERd % 94.4 95.6 208.4 233.2
      TOL °C -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 35 35 35 35
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,871 3,548 4,685 6,702
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 134 136 124 125
      Prated στους -22°C kW 4.0 5.0 6.1 8.7
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 10.3 12.8 16.9 24.1
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,284 1,568 1,423 1,620
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 210 215 200 205
      Prated στους 2°C kW 5.1 6.4 5.4 6.3
      Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 4.62 5.64 5.12 5.83
Συστήματα ελέγχου Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας   C C C C
  Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0 4.0 4.0 4.0
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
  Εύρος τάσης Ελάχ. % 0 0 -10 -10
    Μέγ. % 10 10 10 10
Μονάδα Ρεύμα εκκίν. Μέγ. A 15.7 (11) 15.7 (11) 19.9 (12) 19.9 (12)
  Ρεύμα Zμέγ. Κατάλογος     Χωρίς απαιτήσεις Χωρίς απαιτήσεις
  Ρεύμα λειτ. Μέγ. A 15.7 15.7 19.9 19.9
  Minimum Ssc value     Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12, See note 13, Βλ. σημείωση 14 Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12, See note 13, Βλ. σημείωση 14
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 20 25 25
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για σύνδεση με κιβώτιο ελέγχου Ποσότητα   8 8 8 8
    Παρατήρηση   2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 20 m, 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 500 m, 4-σύρματο: 230 V 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 20 m, 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 500 m, 4-σύρματο: 230 V 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 20 m, 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 500 m, 4-σύρματο: 230 V 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 20 m, 2-σύρματο: ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2,, μέγιστο μήκος: 500 m, 4-σύρματο: 230 V
  Τροφοδοσία ισχύος τιμής kWh προτίμησης Ποσότητα   Κατανάλωση: 2 Κατανάλωση: 2 Κατανάλωση: 2 Κατανάλωση: 2
    Παρατήρηση   230 V 230 V 230 V 230 V
  Για σύνδεση με διασύνδεση χρήστη Ποσότητα   2 2 2 2
    Παρατήρηση   0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m) 0,75 mm² έως 1,25 mm² (μέγ. μήκος 500m) Τομέας καλωδίου ελάχιστο 0,75mm², μέγιστο μήκος 500m Τομέας καλωδίου ελάχιστο 0,75mm², μέγιστο μήκος 500m
  Για σύνδεση με R6T Ποσότητα   2 2 2 2
    Παρατήρηση   Ελάχιστο 0,75 mm² Ελάχιστο 0,75 mm² Ελάχιστο 0,75 mm² Ελάχιστο 0,75 mm²
Απαιτήσεις καλωδίων Τροφοδοσία ισχύος Required number of conductors   2 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 2 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 2 + GND (ΓΕΙΩΣΗ) 2 + GND (ΓΕΙΩΣΗ)
  Απόδοση ψύξης/θέρμανσης Ποσότητα καλωδίων   2 2 2 2
    Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2 Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2 Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2 Ελάχιστη διατομή καλωδίου 0,75 mm2
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃
  (2) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 23℃; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 18℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃; πρότυπο: μη Eurovent (2) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 23℃; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 18℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃; πρότυπο: μη Eurovent (2) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 23℃; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 18℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃; πρότυπο: μη Eurovent (2) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 23℃; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 18℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃; πρότυπο: μη Eurovent
  (3) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 40℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 45℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (3) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 40℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 45℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (3) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 40℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 45℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (3) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 40℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 45℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent
  (4) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (4) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (4) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (4) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent
  (5) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (5) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (5) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (5) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent
  (6) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). (6) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). (6) - Για μέσο κλίμα και χαμηλή εφαρμογή θερμοκρασίας (6) - Για μέσο κλίμα και χαμηλή εφαρμογή θερμοκρασίας
  (7) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (7) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (7) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). (7) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).
  (8) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C (8) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  (9) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (9) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (9) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C (9) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C
  (10) - Συγκρότημα ≤ κατηγορία Ι: Εξαιρείται από τον 2014/68/EU λόγω του άρθρου 1, 2f (10) - Συγκρότημα ≤ κατηγορία Ι: Εξαιρείται από τον 2014/68/EU λόγω του άρθρου 1, 2f (10) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (10) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (11) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας (11) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας (11) - Συγκρότημα ≤ κατηγορία Ι: Εξαιρείται από τον 2014/68/EU λόγω του άρθρου 1, 2f (11) - Συγκρότημα ≤ κατηγορία Ι: Εξαιρείται από τον 2014/68/EU λόγω του άρθρου 1, 2f
      (12) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας (12) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας
      (13) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (13) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
      (14) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (14) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.