Πίνακας προδιαγραφών για EWYQ-BVP

EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.00 (1), 4.01 (2) 4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.11 (3), 3.96 (4) 4.99 (3), 4.99 (4) 6.14 (3), 6.12 (4) 8.08 (3), 8.44 (4)
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.27 (1), 0.840 (2) 1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.19 (3), 0.860 (4) 1.46 (3), 1.09 (4) 1.75 (3), 1.28 (4) 2.31 (3), 1.84 (4)
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.10 (1), 4.99 (2)
COP 3.44 (3), 4.61 (4) 3.41 (3), 4.58 (4) 3.51 (3), 4.77 (4) 3.49 (3), 4.59 (4)
ESEER 4.45 (5) 4.49 (5) 5.25 (5) 5.24 (5)
Διαστάσεις Μονάδα Βάθος mm 350 350 380 380
    Ύψος mm 735 735 997 997
    Πλάτος mm 1,090 1,090 1,160 1,160
Βάρος Μονάδα kg 83 83 106 106
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Τύπος   Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
  Ταχύτητα ροής νερού Min. l/min 13 (6) 13 (6) 20 (7) 20 (7)
  Όγκος νερού l 1 1 2 2
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων/Σωλήνες Hi-X και πτερύγια διασταυρούμενων περσίδων με επικάλυψη χρωμίου Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων/Σωλήνες Hi-X και πτερύγια διασταυρούμενων περσίδων με επικάλυψη χρωμίου Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων/Σωλήνες Hi-X και πτερύγια διασταυρούμενων περσίδων με επικάλυψη PE Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων/Σωλήνες Hi-X και πτερύγια διασταυρούμενων περσίδων με επικάλυψη PE
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l 3 3 7 7
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 53 53 72 (1) 72 (1)
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 47.0 47.0 46.6 (3) 49.3 (3)
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1 1
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Μέγ. °CDB 43 43 46 46
      Ελάχ. °CDB 10 10 10 10
    Θέρμανση Μέγ. °CDB 25 25 25 25
      Ελάχ. °CDB 0 0 -15 -15
  Πλευρά νερού Ψύξη Μέγ. °CDB 22 22 22 22
      Ελάχ. °CDB 5 5 5 5
    Θέρμανση Μέγ. °CDB 55 55 55 55
      Ελάχ. °CDB 15 (8) 15 (8) 15 (9) 15 (9)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 63 (1) 64 (1) 69 (1) 69 (1)
  Θέρμανση Ονομ. dBA 65 (3) 65 (3) 65 (3) 65 (3)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 (9) 49 (9) 52 (10) 53 (10)
  Θέρμανση Ονομ. dBA 49 (9) 49 (9) 47 (10) 47 (10)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Ψύξη dBA 44 (9) 44 (9) 43 (10) 43 (10)
    Θέρμανση dBA 46 (9) 46 (9) 43 (10) 43 (10)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088 2,087.5 2,087.5
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1
  Έλεγχος   Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_ Ηλεκτρονική θερμοεκτονωτική βαλβίδα_
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 2.10 2.10 2.70 2.70
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 4.4 4.4 5.6 5.6
Κύκλωμα νερού Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι (Χειροκίνητα) Ναι (Χειροκίνητα) Ναι (Χειροκίνητα) Ναι (Χειροκίνητα)
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι Ναι Ναι
  Μανόμετρο   όχι όχι όχι όχι
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 20 20 20 20
  Piping connections diameter in 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι Ναι Ναι
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   2.92 3.01 3.19 3.17
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A+ A+ A+ A+
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   3.90 4.03 4.03 4.21
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++ A++ A++ A++
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃ (1) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 12°C; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 7℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃
  (2) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 23℃; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 18℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃; πρότυπο: μη Eurovent (2) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 23℃; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 18℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃; πρότυπο: μη Eurovent (2) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 23℃; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 18℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃; πρότυπο: μη Eurovent (2) - Ψύξη: θερμ. νερού εισόδου εξατμιστή 23℃; θερμ. απερχόμενου νερού εξατμιστή 18℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 35℃; πρότυπο: μη Eurovent
  (3) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 40℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 45℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (3) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 40℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 45℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (3) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 40℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 45℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (3) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 40℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 45℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent
  (4) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (4) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (4) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent (4) - Θέρμανση: θερμ. νερού συμπυκνωτή εισόδου 30℃; θερμ. απερχόμενου νερού συμπυκνωτή 35℃, θερμ. αέρα περιβάλλοντος 7°CDB, 6°CWB; πρότυπο: Eurovent
  (5) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (5) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (5) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent (5) - Όλοι οι υπολογισμοί απόδοσης διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο Eurovent
  (6) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). (6) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). (6) - Για μέσο κλίμα και χαμηλή εφαρμογή θερμοκρασίας (6) - Για μέσο κλίμα και χαμηλή εφαρμογή θερμοκρασίας
  (7) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (7) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (7) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης). (7) - Η περιοχή λειτουργίας εκτείνεται σε χαμηλότερες ταχύτητες ροής μόνο σε περίπτωση που η μονάδα λειτουργεί μόνο με αντλία θερμότητας. (Όχι στην εκκίνηση, χωρίς λειτουργία BUH, χωρίς λειτουργία απόψυξης).
  (8) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C (8) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής (8) - Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  (9) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (9) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (9) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C (9) - Χαμηλώστε εάν έχει εγκατασταθεί εφεδρικός θερμαντήρας.; Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφεδρικός θερμαντήρας, η λειτουργία αντλίας θερμότητας αρχίζει στους 10°C
  (10) - Συγκρότημα ≤ κατηγορία Ι: Εξαιρείται από τον 2014/68/EU λόγω του άρθρου 1, 2f (10) - Συγκρότημα ≤ κατηγορία Ι: Εξαιρείται από τον 2014/68/EU λόγω του άρθρου 1, 2f (10) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (10) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (11) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας (11) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας (11) - Συγκρότημα ≤ κατηγορία Ι: Εξαιρείται από τον 2014/68/EU λόγω του άρθρου 1, 2f (11) - Συγκρότημα ≤ κατηγορία Ι: Εξαιρείται από τον 2014/68/EU λόγω του άρθρου 1, 2f
      (12) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας (12) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας
      (13) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως (13) - Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
      (14) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. (14) - Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.