Πίνακας προδιαγραφών για EWYQ-ACV3

EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Ψύξη Ονομ. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Θέρμανση dBA 42 42 42
    Ψύξη dBA 45 45 45
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l 10 10 10
    Μέγ. πίεση νερού bar 3 3 3
    Προκαταρκτική πίεση bar 1 1 1
  Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1 1 1
    Υλικό Ορείχαλκος Ορείχαλκος Ορείχαλκος
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10
      Μέγ. °CDB 46 46 46
    Θέρμανση Μέγ. °CDB 35 35 35
      Ελάχ. °CDB -15 -15 -15
  Πλευρά νερού Θέρμανση Ελάχ. °CDB 30 (5) 30 (5) 30 (5)
      Μέγ. °CDB 50 (5) 50 (5) 50 (5)
    Ψύξη Μέγ. °CDB 20 20 20
      Ελάχ. °CDB 5 5 5
Συσκευασία Βάρος kg 20.0 20.0 20.0
  Υλικό PP (Ιμάντες), Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_ PP (Ιμάντες), Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_ PP (Ιμάντες), Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 2.95 2.95 2.95
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 6.16 6.16 6.16
Συμπιεστής Έξοδος W 2,200 2,200 2,200
  Κινητήρας (INV) Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33.0 33.0 33.0
  Ποσότητα_ JT100G-VD JT100G-VD JT100G-VD
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 5,400 5,400 5,400
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.049 0.049 0.049
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.049 0.049 0.049
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.186 0.186 0.186
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.050 0.050 0.050
    Έλεγχος απόδοσης 1.00 1.00 1.00
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 0.00 0.00 0.00
    Εκπομπή NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρολογικά
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 200 200 200
  Μονάδα kg 180 180 180
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Μήκος mm 857 857 857
  Πτερύγιο Επεξεργασία Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
  Εμβαδόν πρόσοψης 1.131 1.131 1.131
  Στάδια Ποσότητα 60 60 60
  Βήμα πτερυγίου mm 1,4 1,4 1,4
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Διελεύσεις Ποσότητα 5 5 5
  Τύπος 0 0 0
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 1.00 1.00 1.00
  Type Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
General Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump όχι όχι όχι
Πρότυπο αντλίας Ισχύς εισόδου W 210 210 210
  Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 60.5 57.8 53.2
    Θέρμανση kPa 57.1 52.5 47.3
  Τύπος 2 2 2
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύος (σύμφωνη με το EN14825) dB(A) 64.0 64.0 64.0
Ψυκτικό μέσο Κυκλώματα Ποσότητα 1 1 1
  Refrigerant-=-Refrigerant control 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 70 70 70
  Ταχύτητα Ψύξη Ονομ. rpm 780 780 780
    Θέρμανση Ονομ. rpm 760 760 760
    Steps 8 8 8
  Ποσότητα Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.2 (1), 8.60 (2) 13.6 (1), 9.60 (2) 11.1 (2), 15.7 (1)
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Όγκος νερού l 1.01 1.01 1.01
  Ταχύτητα ροής νερού Μέγ. l/min 58 58 58
    Θέρμανση Ονομ. l/min 28.3 (4) 32.6 (4) 36.9 (4)
    Min. l/min 16 16 16
  Μονωτικό υλικό Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.83 (2), 2.85 (1) 3.28 (2), 3.41 (1) 3.90 (2), 4.13 (1)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.43 (1), 2.99 (2) 2.81 (1), 3.46 (2) 3.20 (1), 3.94 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 60 (2) 64 (4) 60 (4)
  Ψύξη Ονομ. dBA 64.0 (3) 64.0 (3) 64.0 (3)
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,500 1,500 1,500
    Ύψος mm 1,574 1,574 1,574
    Βάθος mm 430 430 430
  Μονάδα Πλάτος mm 1,420 1,420 1,420
    Βάθος mm 382 382 382
    Ύψος mm 1,435 1,435 1,435
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Casing Χρώμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 113 116 115
      Pdh kW 6.80 8.00 9.60
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 2.83 2.89 2.88
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 4.60 4.60 4.90
      PERd % 178 180 186
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 5.30 5.30 5.20
      PERd % 212 224 230
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Συμπληρ. απόδοση ονομαστικής εξόδου ισχύος Psup (σε Tdesign -10°C) kW 4.00 4.50 4.90
    Γενικά Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 6,140 6,810 7,920
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 22.1 24.5 28.5
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 126 131 134
      Prated στους -10°C kW 10.2 11.7 13.8
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class 3.22 3.34 3.41
    Β Συνθήκες (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 5.50 6.50 7.60
      PERd % 150 154 146
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.00 1.00 1.00
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 6.90 7.70 9.60
      PERd % 124 124 128
      Tbiv °C -2.00 -2.00 -2.00
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 3.11 3.11 3.21
    Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) PERd % 99.6 102 103
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
      Pdh kW 6.20 7.30 8.90
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      Space heating-=-Average climate water outlet 35°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 2.49 2.55 2.57
  Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 35°C Γενικά Qhe Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 27.6 31.4 34.9
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 7,660 8,730 9,700
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 108 108 113
      Prated στους -22°C kW 9.00 10.1 11.7
  Εξαγωγή νερού θερμού κλίματος 35°C Γενικά Prated στους 2°C kW 7.30 8.50 9.50
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 137 147 156
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,230 2,460 2,660
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (GCV) Gj 8.03 8.85 9.57
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. m³/min 90.0 90.0 90.0
    Ψύξη Ονομ. m³/min 96.0 100 97.0
  Ποσότητα Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 9.90 (2), 10.2 (1) 11.7 (1), 11.4 (2) 13.8 (1), 12.9 (2)
Κύκλωμα νερού Συνολική ποσότητα νερού l 4.00 (5) 4.00 (5) 4.00 (5)
  Σωληνώσεις in 5/4" 5/4" 5/4"
  Piping connections diameter in G 5/4'' (θηλυκό) G 5/4'' (θηλυκό) G 5/4'' (θηλυκό)
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3
  Μανόμετρο Ναι Ναι Ναι
Έλεγχος απόψυξης Εξισορρόπηση πίεσης Εξισορρόπηση πίεσης Εξισορρόπηση πίεσης
Συμπιεστής Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33
  Μέθοδος εκκίνησης_ Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Τροφοδοσία ισχύος Εύρος τάσης Μέγ. % 10 10 10
    Ελάχ. % -10 -10 -10
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~
Μονάδα Unit-=-Minimum ssc value 32 32 32
Σημειώσεις Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C) Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C) Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)
  Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )
  Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Wiring connections Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης