Πίνακας προδιαγραφών για EWAQ-ACV3

EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 51 (5) 51 (5) 51 (5)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Ψύξη dBA 45 45 45
Υδραυλικά εξαρτήματα Δοχείο διαστολής Όγκος l 10 10 10
    Μέγ. πίεση νερού bar 3 3 3
    Προκαταρκτική πίεση bar 1.0 1.0 1.0
  Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1 1 1
    Υλικό Ορείχαλκος Ορείχαλκος Ορείχαλκος
Εύρος λειτουργίας Πλευρά αέρα Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10
      Μέγ. °CDB 46 46 46
  Πλευρά νερού Ψύξη Μέγ. °CDB 22 22 22
      Ελάχ. °CDB 5 5 5
Συσκευασία Βάρος kg 20 20 20
  Υλικό EPS, Ξύλο, Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες) EPS, Ξύλο, Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες) EPS, Ξύλο, Κιβώτιο_, PP (Ιμάντες)
Φορτίο Ανά κύκλωμα kg 2.95 2.95 2.95
  Ανά κύκλωμα TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
Συμπιεστής Έξοδος W 2,200 2,200 2,200
  Κινητήρας (INV) Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33
  Ποσότητα_ JT100G-VD JT100G-VD JT100G-VD
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 200 200 200
  Μονάδα kg 180 180 180
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Μήκος mm 857 857 857
  Πτερύγιο Επεξεργασία Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
  Εμβαδόν πρόσοψης 1.131 1.131 1.131
  Στάδια Ποσότητα 60 60 60
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Διελεύσεις Ποσότητα 5 5 5
  Τύπος 0 0 0
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 1.0 1.0 1.0
  Type Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
Πρότυπο αντλίας Ισχύς εισόδου W 210 210 210
  Ονομαστική μονάδα ESP Ψύξη kPa 58.0 54.6 49.1
  Τύπος 2 2 2
Ψυκτικό μέσο Κυκλώματα Ποσότητα 1 1 1
  Refrigerant-=-Refrigerant control 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 70 70 70
  Ταχύτητα Ψύξη Ονομ. rpm 780 780 780
    Steps 8 8 8
  Ποσότητα Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.2 (1), 8.6 (2) 13.6 (1), 9.6 (2) 15.7 (1), 11.1 (2)
Εναλλάκτης θερμότητας νερού Όγκος νερού l 1.01 1.01 1.01
  Ταχύτητα ροής νερού Μέγ. l/min 58 58 58
    Ψύξη Ονομ. l/min 24.7 (5) 27.6 (5) 31.9 (5)
    Min. l/min 16 16 16
  Μονωτικό υλικό Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα Χαλκοκολλημένη πλάκα
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.85 (1), 2.83 (2) 3.41 (1), 3.28 (2) 4.13 (1), 3.90 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 64 (5) 64 (5) 64 (5)
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,500 1,500 1,500
    Ύψος mm 1,574 1,574 1,574
    Βάθος mm 430 430 430
  Μονάδα Πλάτος mm 1,418 1,418 1,418
    Βάθος mm 382 382 382
    Ύψος mm 1,435 1,435 1,435
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Casing Χρώμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 96 100 97
  Ποσότητα Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
Κύκλωμα νερού Συνολική ποσότητα νερού l 4 (6) 4 (6) 4 (6)
  Σωληνώσεις in 5/4" 5/4" 5/4"
  Piping connections diameter in G 5/4'' (θηλυκό) G 5/4'' (θηλυκό) G 5/4'' (θηλυκό)
  Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα l 20 (7) 20 (7) 20 (7)
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3 3
  Μανόμετρο Ναι Ναι Ναι
Έλεγχος απόψυξης Εξισορρόπηση πίεσης Εξισορρόπηση πίεσης Εξισορρόπηση πίεσης
Συμπιεστής Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33
  Μέθοδος εκκίνησης_ Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Τροφοδοσία ισχύος Εύρος τάσης Μέγ. % 10 10 10
    Ελάχ. % -10 -10 -10
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
  Φάση 1~ 1~ 1~
Μονάδα Unit-=-Minimum ssc value 32 32 32
Πρότυπο αντλίας Pump Standard-=-Pump standard type Υδρόψυκτο Υδρόψυκτο Υδρόψυκτο
Σημειώσεις Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C) Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C) Υποδαπέδιο πρόγραμμα: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)
  Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) Πρόγραμμα fan-coil: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C), θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής Συμπεριλαμβανομένης σωλήνωσης + PHE, εκτός δοχείου διαστολής
  Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες. Εξαιρ. της ποσότητας νερού στη μονάδα. Στις περισσότερες εφαρμογές αυτή η ελάχιστη ποσότητα νερού θα προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σε κρίσιμες διεργασίες ή δωμάτια με υψηλό θερμικό φορτίο, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη ποσότητα νερού. Συμβουλευθείτε το εύρος λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες.
  Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A. Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A. Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A.
  Κατά EN14511: 2001 Κατά EN14511: 2001 Κατά EN14511: 2001
  Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον. Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον. Ο εξοπλ. περιέχει φθορ. αέρια του θερμοκ. Το πραγμ. φορτίο ψυκτ. εξαρτάται από την τελ. κατ. μονάδας, λεπτομ. στις ετικ. μον.
Wiring connections Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης