Πίνακας προδιαγραφών για EVLQ-CV3

EVLQ05CAV3 EVLQ08CAV3
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 735 735
    Πλάτος Mm 832 832
    Βάθος Mm 307 307
Weight Μονάδα kg 54 56
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 159.00 159.00
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 1x ø15 + 1x ø20 1x ø15 + 1x ø20
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20.0 20.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 61 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 (1) 49 (1)
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088
  Φορτίο TCO2Eq 3.0 3.3
  Φορτίο kg 1.5 1.6
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 230 230
Ρεύμα Συνιστώμενες ασφάλειες A 16 20
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
  (2) - Στάνταρ ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή on/off >> μέγ. ρεύμα λειτουργίας (2) - Στάνταρ ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή on/off >> μέγ. ρεύμα λειτουργίας
  (3) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας (3) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή Daikin Altherma με έλεγχο inverter πάντα <= μέγ. ρεύμα λειτουργίας
  (4) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας (4) - Ρεύμα εκκίνησης συμπιεστή με έλεγχο Inverter πάντα < = μέγ. ρεύμα λειτουργίας
  (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου