Πίνακας προδιαγραφών για ERHQ-BV3

ERHQ006BAV3 ERHQ007BAV3 ERHQ008BAV3 ERHQ011BAV3 ERHQ014BAV3 ERHQ016BAV3
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Material   Χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή. Χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή. Χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή. Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 735 735 735 1,170 1,170 1,170
    Πλάτος mm 825 825 825 900 900 900
    Βάθος mm 300 300 300 320 320 320
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 797 797 797 1,349 1,349 1,349
    Πλάτος mm 960 960 960 980 980 980
    Βάθος mm 390 390 390 420 420 420
Βάρος Μονάδα kg 56 56 56 102 102 102
  Συσκευασμένη μονάδα kg 61 61 61 118 118 118
Συσκευασία Υλικό   EPS, Κιβώτιο_ EPS, Κιβώτιο_ EPS, Κιβώτιο_ Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_, PΕ (Ιμάντες) Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_, PΕ (Ιμάντες) Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_, PΕ (Ιμάντες)
  Βάρος kg 5 5 5 11 11 11
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 845 845 845 857 857 857
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.8 1.8 1.8 1.40 1.40 1.40
  Διελεύσεις Quantity       6 6 6
  Εμβαδόν πρόσοψης       0.980 0.980 0.980
  Στάδια Ποσότητα   32 32 32 52 52 52
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα       0 0 0
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XA (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ποσότητα   1 1 1 2 2 2
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. m³/min       90.0 90.0 90.0
    Ψύξη Ονομ. m³/min       96.0 100.0 97.0
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1 2 2 2
  Model       Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Έξοδος W 53.00 53.00 53.00 70.00 70.00 70.00
  Μετάδοση κίνησης       Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Ταχύτητα Steps       8 8 8
    Θέρμανση Ονομ. rpm       760 760 760
    Ψύξη Ονομ. rpm       800 850 830
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1 1 1 1
  Model   2YC63BXD#C 2YC63BXD#C 2YC63BXD#C JT100G-VD JT100G-VD JT100G-VD
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Έξοδος W 1,920 1,920 1,920 2,200.0 2,200.0 2,200.0
  Μέθοδος εκκίνησης_       Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Κινητήρας Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου Ποσότητα       1 1 1
      Έξοδος W       33 33 33
PED Category       Κατηγορία Ι, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC Κατηγορία Ι, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC Κατηγορία Ι, Εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ. °CWB -20 -20 -20      
    Ελάχ. °CDB       -20 (1) -20 (1) -20 (1)
    Μέγ. °CWB 25 25 25      
    Μέγ. °CDB       35 35 35
  Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10 10.0 10.0 10.0
    Μέγ. °CDB 43 43 43 46.0 46.0 46.0
  Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ. °CDB -20 -20 -20 -20 (2) -20 (2) -20 (2)
    Μέγ. °CDB 43 43 43 35 (2) 35 (2) 35 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 61 61 62 64 (3) 64 (3) 66 (3)
  Ψύξη Ονομ. dBA 63 63 63 64 (4) 66 (4) 69 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 48 49 49 (5) 51 (5) 53 (5)
  Ψύξη Ονομ. dBA 48 48 50 50 (6) 52 (6) 54 (6)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Θέρμανση dBA       42 (7) 42 (7) 43 (7)
    Ψύξη dBA       45 (7) 45 (7) 46 (7)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο TCO2Eq 3.5 3.5 3.5 5.6 5.6 5.6
  Φορτίο kg 1.7 1.7 1.7 2.7 2.7 2.7
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό λάδι Type   FVC50K FVC50K FVC50K Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Φορτισμένος όγκος l 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα       1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 9,52 9,52 9,52
  Αερίου Ποσότητα       1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9 15.90 15.90 15.90
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα   1 1 1 3 3 3
    Τύπος   Υποδοχή στήριξης Υποδοχή στήριξης Υποδοχή στήριξης Οπή Οπή Οπή
    Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 26 26 26
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 3 3 3 3 3 3
      OU - IU m 30 30 30 75 75 75
    Σύστημα Ισοδύναμο m       95 (0.000) 95 (0.000) 95 (0.000)
      Χωρίς φορτίο m       10 10 10
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m       30.0 30.0 30.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 20 20 20      
  Θερμομόνωση       Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1      
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1      
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3 V3 V3 V3 V3
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Μέγ. % 10 10 10 10 10 10
Ρεύμα Ελάχιστη τιμή Ssc kVa       Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12
  Ρεύμα εκκίν. Θέρμανση A 11 11 11      
    Ψύξη A 11 11 11      
  Μέγ. ρεύμα λειτ. Θέρμανση A 18 18 18      
    Ψύξη A 16.25 16.25 16.25 23 27 32
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 20 20 32 32 32
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3 3 3      
    Remark       Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας
  For connection with indoor Ποσότητα   4 4 4      
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας
Σημειώσεις Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Θέρμανση εύρους λειτουργίας (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω εφεδρικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας. Θέρμανση εύρους λειτουργίας (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω εφεδρικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας. Θέρμανση εύρους λειτουργίας (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω εφεδρικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας. Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας. Εύρος λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού (εξωτερική μονάδα): αύξηση εύρους μέσω ενισχυτικού θερμαντήρα υποστήριξης. Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας.
  Ελάχιστη τιμή Ssc: Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση Ελάχιστη τιμή Ssc: Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση Ελάχιστη τιμή Ssc: Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12: Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και ≤ 75A ανά φάση Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
        Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).
        Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C). Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).
        Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες.
        Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου