Πίνακας προδιαγραφών για ERGA04-08DV

ERGA04DAV3 ERGA06DAV3 ERGA08DAV3
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 740 740 740
    Πλάτος mm 884 884 884
    Βάθος mm 388 388 388
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 815 815 815
    Πλάτος mm 1,043 1,043 1,043
    Βάθος mm 478 478 478
Βάρος Μονάδα kg 58.5 58.5 58.5
  Συσκευασμένη μονάδα kg 60 60 60
Συσκευασία Υλικό   Χαρτόνι, EPS Χαρτόνι, EPS Χαρτόνι, EPS
  Βάρος kg 1.5 1.5 1.5
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 920 920 920
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40
  Διελεύσεις Quantity   32 32 32
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.658 0.658 0.658
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (7) Hi-XA (7) Hi-XA (7)
  Πτερύγιο Τύπος   Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτικό υδρόφιλο Αντιδιαβρωτικό υδρόφιλο Αντιδιαβρωτικό υδρόφιλο
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ποσότητα   1 1 1
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1
  Model   KFD-325-77-10A KFD-325-77-10A KFD-325-77-10A
  Έξοδος W 77 77 77
  Ταχύτητα Θέρμανση Ονομ. rpm 620 680 740
    Ψύξη Ονομ. rpm 780 780 780
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1
  Model   2YC71EXD#C 2YC71EXD#C 2YC71EXD#C
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
PED Category   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
  Πιο σημαντικό σημείο Όνομα   Συμπιεστής Συμπιεστής Συμπιεστής
    Ps*V bar 110.4 110.4 110.4
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ. °CDB -25 -25 -25
    Μέγ. °CDB 25 25 25
  Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10
    Μέγ. °CDB 43 43 43
  Ζεστό νερό χρήσης Μέγ. °CDB 35 35 35
    Ελάχ. °CDB -25 -25 -25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35
  Αερίου Ποσότητα   1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα   2 2 2
    Τύπος   Οπή Οπή Οπή
    Εξ.Διάμ. mm 18 18 18
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 3 3 3
      OU - IU m 30 30 30
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10 10 10
  Πλευρά υψηλής πίεσης Πίεση σχεδιασμού bar 46 46 46
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20.0 20.0 20.0
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 58 (1) 60 (1) 62 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 61 (1) 62 (1) 62 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 44 (1) 47 (1) 49 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 48 (1) 49 (1) 50 (1)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.01 1.01 1.01
  Φορτίο kg 1.50 1.50 1.50
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1
Ψυκτικό λάδι Type   FW68DA FW68DA FW68DA
  Φορτισμένος όγκος l 0.9 0.9 0.9
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3 V3
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10
    Μέγ. % 10 10 10
Ρεύμα Μέγ. ρεύμα λειτ. Θέρμανση A 19.9 19.9 24.0
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 20 25
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3 3 3
    Remark   4mm² 4mm² 4mm²
  For connection with indoor Ποσότητα   4 4 4
    Remark   1,5mm² 1,5mm² 1,5mm²
Κατηγορία IP   IPX4 IPX4 IPX4
Notes_Description 1 1 1