Πίνακας προδιαγραφών για EPGA011-016DV

EPGA11DAV3 EPGA14DAV3 EPGA16DAV3
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαμμένο με πολυεστερική βαφή
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,440 1,440 1,440
    Πλάτος mm 1,160 1,160 1,160
    Βάθος mm 380 380 380
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,580 1,580 1,580
    Πλάτος mm 1,280 1,280 1,280
    Βάθος mm 450 450 450
Βάρος Μονάδα kg 143 143 143
  Συσκευασμένη μονάδα kg 161 161 161
Συσκευασία Υλικό   Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ), Ξύλο (παλέτα), Κιβώτιο_ Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ), Ξύλο (παλέτα), Κιβώτιο_ Μεμβράνη περιτύλιξης πολυαιθυλενίου (ΡΕ), Ξύλο (παλέτα), Κιβώτιο_
  Βάρος kg 18 18 18
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 904 904 904
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.40 1.40 1.40
  Διελεύσεις Quantity   13 13 13
  Εμβαδόν πρόσοψης 1.27 1.27 1.27
  Στάδια Ποσότητα   64 64 64
  Τύπου σωλήνα   ø7 Hi-XSL ø7 Hi-XSL ø7 Hi-XSL
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE) Αντιδιαβρωτική επεξεργασία (PE)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ποσότητα   2 2 2
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. m³/min 115.0 135.0 135.0
    Ψύξη Ονομ. m³/min 164 164 164
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   2 2 2
  Model   Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Έξοδος W 94 94 94
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Ταχύτητα Steps   12 12 12
    Θέρμανση Ονομ. rpm 525 600 600
    Ψύξη Ονομ. rpm 685 685 685
Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Ταχύτητα Θέρμανση Ονομ. rpm 490 565 565
    Ψύξη Ονομ. rpm 685 685 685
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Έξοδος W 94.00 94.00 94.00
Συμπιεστής Ποσότητα_   1 1 1
  Model   JT106KDDM@SP JT106KDDM@SP JT106KDDM@SP
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Μέθοδος εκκίνησης_   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Κινητήρας Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου Ποσότητα   1 1 1
      Έξοδος W 33 33 33
PED Category   Κατηγορία Ι Κατηγορία Ι Κατηγορία Ι
  Πιο σημαντικό σημείο Όνομα   Συσσωρευτής Συσσωρευτής Συσσωρευτής
    Ps*V bar 146 146 146
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ. °CDB -28.0 -28.0 -28.0
    Μέγ. °CDB 35 35 35
  Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10
    Μέγ. °CDB 43 43 43
  Ζεστό νερό χρήσης Ελάχ. °CDB -28 -28 -28
    Μέγ. °CDB 35 35 35
Συνδέσεις σωληνώσεων Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εισόδου νερού in G1" (αρσενικό) G1" (αρσενικό) G1" (αρσενικό)
  Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εξόδου νερού in G1" (αρσενικό) G1" (αρσενικό) G1" (αρσενικό)
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 50 50 50
  Πλευρά υψηλής πίεσης Πίεση σχεδιασμού bar 42 42 42
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 10.0 10.0 10.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 64.0 (1) 64.0 (1) 66.0 (1)
  Ψύξη Ονομ. dBA 68.0 (1) 68.0 (1) 68.0 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48.0 (2) 49.0 (2) 52.0 (2)
  Ψύξη Ονομ. dBA 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Θέρμανση dBA 45.0 (2) 46.0 (2) 46.0 (2)
    Ψύξη dBA 45.0 (3) 45.0 (3) 45.0 (3)
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Φορτίο TCO2Eq 2.36 2.36 2.36
  Φορτίο kg 3.50 3.50 3.50
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα
  Κυκλώματα Ποσότητα   1 1 1
Ψυκτικό λάδι Type   FW68DE FW68DE FW68DE
  Φορτισμένος όγκος l 1.5 1.5 1.5
Μέθοδος απόψυξης Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Διακόπτης υψηλής πίεσης
    02   Διακόπτης χαμηλής πίεσης Διακόπτης χαμηλής πίεσης Διακόπτης χαμηλής πίεσης
    03   Ασφάλεια Ασφάλεια Ασφάλεια
    04   Προστασία κινητήρα συμπιεστή Προστασία κινητήρα συμπιεστή Προστασία κινητήρα συμπιεστή
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V3 V3 V3
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10
    Μέγ. % 10 10 10
Ρεύμα Ελάχιστη τιμή Ssc kVa Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 Εξοπλισμός σύμμορφος με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12
  Μέγ. ρεύμα λειτ. Θέρμανση A 30.7 30.7 30.7
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 32 32 32
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
  For connection with indoor Remark   Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας
Σημειώσεις (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C). Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).
  (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C). (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C). (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για περισσότερες πληροφορίες. Συνθήκη: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).