Πίνακας προδιαγραφών για EMRQ-AB

EMRQ8ABY1 EMRQ10ABY1 EMRQ12ABY1 EMRQ14ABY1 EMRQ16ABY1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
    Πλάτος mm 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
    Βάθος mm 765 765 765 765 765
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885
    Πλάτος mm 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365
    Βάθος mm 860 860 860 860 860
Βάρος Μονάδα kg 331 331 331 339 339
  Συσκευασμένη μονάδα kg 339 339 339 347 347
Συσκευασία Material   Κιβώτιο, ξύλο + EPS Κιβώτιο, ξύλο + EPS Κιβώτιο, ξύλο + EPS Κιβώτιο, ξύλο + EPS Κιβώτιο, ξύλο + EPS
  Βάρος kg 8 8 8 8 8
Περίβλημα Colour   Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin
  Υλικό   Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Εναλλάκτης θερμότητας Ποσότητα   2 2 2 2 2
  Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Ανεμιστήρας Τύπος   Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής
  Ποσότητα   2 2 2 2 2
  Διάμετρος mm 541 541 541 541 541
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   2 2 2 2 2
  Model   UGBTEF-12MDK536 UGBTEF-12MDK536 UGBTEF-12MDK536 DMSB18P80DK4 DMSB18P80DK4
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Μέθοδος εκκίνησης   Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση
  Έξοδος W 350 350 350 750 750
Συμπιεστής Ποσότητα_   2 2 2 2 2
  Model   JT1GCVDKYR@BA JT1GCVDKYR@BA JT1GCVDKYR@BA JT1GCVDKYR@BA JT1GCVDKYR@BA
  Type   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Μέθοδος εκκίνησης_   Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση
  Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου Ποσότητα   1 1 1 1 1
  Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33 33 33
Συμπιεστής 2 Μοντέλο   JT170G-KYE@BA JT170G-KYE@BA JT170G-KYE@BA JT1GCVDKYR@BA JT1GCVDKYR@BA
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Μέθοδος εκκίνησης_   Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση
  Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου W 33 33 33 33 33
Εύρος λειτουργίας Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -20 -20 -20 -20 -20
      Μέγ. °CDB 35 35 35 35 35
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 10.3 10.6 10.8 11.1 11.1
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
Ψυκτικό λάδι Τύπος   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   1 1 1 1 1
    Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7
  Εισροή Ποσότητα   1 1 1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
    OD mm 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6
  Αέριο υψηλής και χαμηλής πίεσης Ποσότητα   1 1 1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
    OD mm 15.9 19.1 19.1 22.2 22.2
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 100 100 100 100 100
    Σύστημα Ισοδύναμο m 120 (0.000) 120 (0.000) 120 (0.000) 120 (0.000) 120 (0.000)
  Additional refrigerant charge kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 300 300 300 300 300
  Υψομετρική διαφορά ΕΞ.-ΕΣ. Εξωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 40 40 40 40 40
      Εσωτερική μονάδα στο μέγιστο ύψος m 40 40 40 40 40
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1)
  Πλευρά υψηλής πίεσης Πίεση σχεδιασμού bar 40 40 40 40 40
Έλεγχος απόδοσης Διαβαθμίσεις % 20 ~ 100 14 ~ 100 14 ~ 100 10 ~ 100 10 ~ 100
Μέθοδος απόψυξης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS) Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS) Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS) Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS) Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS)
    02   Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα
    03   Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter
    04   Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης
PED Category   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Ονομασία ή εμπορικό σήμα   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Περιγραφή προϊόντος Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
    Συμπληρωματικός ενσωματωμένος θερμαντήρας   όχι όχι όχι όχι όχι
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα
Εύρος τάσης Ελάχ. % 342 342 342 342 342
  Μέγ. % 440 440 440 440 440
Current Zμέγ. Κείμενο Ω   0.27 0.27    
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 25 25 40 40
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 17.1 22.1 22.3 32.8 33.0
  Ρεύμα εκκίνησης (MSC) A 78 78 79    
  Ελάχιστη τιμή Ssc kVa 889 (2.000) 843 (2.000) 850 (2.000) 2,045 (2.000) 2,035 (2.000)
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   4G 4G 4G 4G 4G
    Remark   Βλ. σημείωση 3 Βλ. σημείωση 3 Βλ. σημείωση 3 Βλ. σημείωση 3 Βλ. σημείωση 3
  For connection with indoor Ποσ.   2G 2G 2G 2G 2G
    Remark   F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2
Σημειώσεις Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου
  Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον. Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον. Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον. Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον. Επιλέξτε τη διάμ. και τον τύπο σύμφωνα με τους εθν. και τοπ. κανον.
  Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση. Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου μεγαλύτερο από 16A και ≤ 75A ανά φάση.
  Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax
  EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A