Πίνακας προδιαγραφών για EMRQ-A

EMRQ8AAY1 EMRQ10AAY1 EMRQ12AAY1 EMRQ14AAY1 EMRQ16AAY1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 22.4 (1) 28 (1) 33.6 (1) 39.2 (1) 44.8 (1)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 20 (2) 25 (2) 30 (2) 35 (2) 40 (2)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
    Πλάτος mm 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
    Βάθος mm 765 765 765 765 765
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885
    Πλάτος mm 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365
    Βάθος mm 860 860 860 860 860
Βάρος Μονάδα kg 331 331 331 339 339
  Συσκευασμένη μονάδα kg 339 339 339 347 347
Συσκευασία Υλικό   Χαρτόνι, Ξύλο, EPS Χαρτόνι, Ξύλο, EPS Χαρτόνι, Ξύλο, EPS Χαρτόνι, Ξύλο, EPS Χαρτόνι, Ξύλο, EPS
  Βάρος kg 8 8 8 8 8
Casing Χρώμα   Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin Λευκό Daikin
  Material   Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Βαμμένο γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ποσότητα   2 2 2 2 2
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος Κατακόρυφος
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   2 2 2 2 2
  Μετάδοση κίνησης   Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Μέθοδος εκκίνησης   Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση
  Έξοδος W 350 350 350 750 750
Συμπιεστής Ποσότητα_   2 2 2 2 2
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
  Μέθοδος εκκίνησης_   Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση Ήπια εκκίνηση
  Θερμαντήρας στροφαλοθαλάμου Ποσότητα   2 2 2 2 2
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15
    Μέγ. °CWB 20 20 20 20 20
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -15 -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CDB 35 35 35 35 35
  Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10 10 10
    Μέγ. °CDB 43 43 43 43 43
Στάθμη ηχητικής ισχύος Θέρμανση Ονομ. dBA 78 78 80 83 84
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 58 58 60 62 63
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Φορτίο kg 10.3 10.6 10.8 11.1 11.1
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική) Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (ηλεκτρονική)
  Φορτίο TCO2Eq 21.5 22.1 22.5 23.2 23.2
Ψυκτικό λάδι Type   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   1 1 1 1 1
    Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Εισροή Ποσότητα   1 1 1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
    OD mm 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6
  Αέριο υψηλής και χαμηλής πίεσης Ποσότητα   1 1 1 1 1
    Τύπος   Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
    OD mm 15.9 19.1 19.1 22.2 22.2
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 100 100 100 100 100
    Σύστημα Ισοδύναμο m 120 (0.000) 120 (0.000) 120 (0.000) 120 (0.000) 120 (0.000)
  Additional refrigerant charge kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 300 300 300 300 300
  Υψομετρική διαφορά ΕΞ.-ΕΣ. Συνολικό m 40 40 40 40 40
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 15 (7) 15 (7) 15 (7) 15 (7) 15 (7)
  Πλευρά υψηλής πίεσης Πίεση σχεδιασμού bar 40 40 40 40 40
Έλεγχος απόδοσης Διαβαθμίσεις % 20 ~ 100 14 ~ 100 14 ~ 100 10 ~ 100 10 ~ 100
Μέθοδος απόψυξης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης Σύστημα αποπάγωσης
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS) Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS) Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS) Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS) Διακόπτης υψηλής πίεσης (HPS)
    02   Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα Προστασία υπερφόρτωσης για τον κινητήρα του ανεμιστήρα
    03   Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter Προστασία υπερφόρτωσης συστήματος inverter
    04   Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης Ρελέ προστασίας υπερέντασης
PED Category   Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II Κατηγορία II
Ποσότητα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10 -10
  Μέγ. % 6 6 6 6 6
Ρεύμα Zμέγ. Κείμενο Ω   0.27 0.27    
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 25 25 40 40
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 17.1 22.1 22.3 32.8 33
  Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης A 78 (8), 74 (9), 72 (10) 78 (8), 74 (9), 72 (10) 79 (8), 75 (9), 72 (10)    
  Ελάχιστη τιμή Ssc kVa 889 (0.000) 843 (0.000) 850 (0.000) 2,045 (0.000) 2,035 (0.000)
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   4G 4G 4G 4G 4G
    Remark   Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς
  For connection with indoor Ποσ.   2G 2G 2G 2G 2G
    Remark   F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2 F1,F2
Σημειώσεις Συνθήκη: Ta=7°CDB/6°CWB, 100% λόγος σύνδεσης Συνθήκη: Ta=7°CDB/6°CWB, 100% λόγος σύνδεσης Συνθήκη: Ta=7°CDB/6°CWB, 100% λόγος σύνδεσης Συνθήκη: Ta=7°CDB/6°CWB, 100% λόγος σύνδεσης Συνθήκη: Ta=7°CDB/6°CWB, 100% λόγος σύνδεσης
  Συνθήκη: Ta=35°CDB, 100% λόγος σύνδεσης Συνθήκη: Ta=35°CDB, 100% λόγος σύνδεσης Συνθήκη: Ta=35°CDB, 100% λόγος σύνδεσης Συνθήκη: Ta=35°CDB, 100% λόγος σύνδεσης Συνθήκη: Ta=35°CDB, 100% λόγος σύνδεσης
  Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και <= 75A ανά φάση Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και <= 75A ανά φάση Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και <= 75A ανά φάση Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και <= 75A ανά φάση Ευρωπαϊκό/ διεθνές τεχνικό πρότυπο για τον καθορισμό των ορίων αρμονικών ρευμάτων που παράγει εξοπλισμός συνδεδεμένος σε δημόσια δίκτυα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16A και <= 75A ανά φάση
  Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax
  Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ssc: Ισχύς βραχυκυκλώσεως
  EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A
  Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης μεταξύ των εσωτερικών μονάδων μπορεί να αυξηθεί έως και 25m με ειδική ρύθμιση επί τόπου
  380 V 380 V 380 V Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  400 V 400 V 400 V    
  415 V 415 V 415 V    
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου