Πίνακας προδιαγραφών για EKRUDAS

EKRUDAS.
Control systems Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας   C
  Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0