Πίνακας προδιαγραφών για EKRUCBL

EKRUCBL2 EKRUCBL6 EKRUCBL1 EKRUCBL3 EKRUCBL4 EKRUCBL7 EKRUCBL5 EKRUCBL6C EKRUCBL5C EKRUCBL7C EKRUCBL4C EKRUCBL3C EKRUCBL2C EKRUCBL8C EKRUCBL4A EKRUCBL7A EKRUCBL1A EKRUCBL3A EKRUCBL2A EKRUCBL5A EKRUCBL6A EKRUCBL1C
Control systems Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
  Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας C C C C C C C                              
                    C C C C C C C C C C C C C C C