Πίνακας προδιαγραφών για EKRUAHTB

EKRUAHTB
Control systems Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 4.0
  Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας C