Πίνακας προδιαγραφών για EKRTW

EKRTWA
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 87
    Ύψος in 3
    Πλάτος mm 125
    Πλάτος in 5
    Βάθος mm 34
    Βάθος in 1
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 65
    Ύψος in 3
    Πλάτος mm 175
    Πλάτος in 7
    Βάθος mm 100
    Βάθος in 4
Βάρος Μονάδα g 215
  Μονάδα oz 8
  Συσκευασμένη μονάδα g 440
  Μονάδα με στεγανοποίηση oz 15
Συσκευασία Υλικό   Κιβώτιο_
  Βάρος g 55
  Βάρος oz 2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Φύλαξη Ελάχ. °C -20
    Ελάχ. °F -4
    Μέγ. °C 60
    Μέγ. °F 140
  Λειτουργία Ελάχ. °C 0
    Ελάχ. °F 32
    Μέγ. °C 50
    Μέγ. °F 122
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας Θέρμανση Ελάχ. °C 4
    Ελάχ. °F 40
    Μέγ. °C 37
    Μέγ. °F 99
  Ψύξη Ελάχ. °C 4
    Ελάχ. °F 40
    Μέγ. °C 37
    Μέγ. °F 99
Ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας °C 0.5
Ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας °F 1
Ρολόι Ναι
Λειτουργία ρύθμισης Αναλογική ζώνη
Control systems Κατηγορία ελέγχου θερμοκρασίας   A
  Συνεισφορά στην εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 2.0
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V Με μπαταρίες 3* AA-LR6 (αλκαλικές)
Σύνδεση Τύπος   Ενσύρματο
Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα μεταγωγής (στα 230VAC) A 5.0 (1)
Notes_Description 230VAC