Πίνακας προδιαγραφών για EKHYMNT2A

EKHYMNT2AA
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 100
    Πλάτος mm 200
    Βάθος mm 450
Βάρος Μονάδα kg 3.5
  Συσκευασμένη μονάδα kg 4