Πίνακας προδιαγραφών για EKHWE-A3Z2

EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
Ενισχυτικός θερμαντήρας Απόδοση kW 3 3
  Ποσότητα 1.0 1.0
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 615 720
    Ύψος mm 1,835 1,830
    Βάθος mm 625 730
  Μονάδα Διάμετρος mm 545 660
    Ύψος Δεξαμενή mm 1,580 1,572
Temperature sensor Μήκος καλωδίου m 12.0 12.0
Casing Χρώμα Χάλυβας με επίστρωση εποξειδικής βαφής Χάλυβας με επίστρωση εποξειδικής βαφής
Tank Μέγιστη πίεση ύδατος bar 10 10
  Maximum water temperature °C 75 75
  Χωρητικότητα l 200 300
  Χωρητικότητα 0 0
  Μόνιμη απώλεια θέρμανσης W 79 104
  Όγκος νερού l 200 300
  Μόνωση Ελάχιστο πάχος mm 47.5 50.0
    Απώλεια θερμότητες kWh/24ωρ 1.9 (1) 2.5 (1)
    Υλικό Χωρίς HFC Αφρώδης πολυουρεθάνη Χωρίς HFC Αφρώδης πολυουρεθάνη
  Υλικό C D
Βάρος Μονάδα Κενό kg 104 140
  Συσκευασμένη μονάδα Κενό kg 117 158
Συσκευασία Βάρος kg 13 18
  Υλικό Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_ Ξύλο, EPS, Κιβώτιο_
Εναλλάκτης θερμότητας Ποσότητα 1 1
Τρίοδη βαλβίδα Έξοδος Τύπος in 2 x RP 1" 2 x RP 1"
  Είσοδος in RP 1" RP 1"
  Συντελεστής απόδοσης (kV) Μονάδα m³/ώρα 12.0 12.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εισόδου νερού in Rp 3/4" Rp 3/4"
  Διάμετρος εναλλάκτη θερμότητας εξόδου νερού in Rp 3/4" Rp 3/4"
  Είσοδος ψυχρού νερού Διάμετρος in G 3/4" G 3/4"
  Σύνδεση ανακυκλοφορίας in G 3/4" G 3/4"
  Έξοδος θερμού νερού Διάμετρος in G 3/4" G 3/4"
Στερέωση Δάπεδο Δάπεδο
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 400 400
  Φάση 2~ 2~
Ρεύμα Ασφάλεια Size A 20 20
    Πολικός ακροδέκτης 2 2
  Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) A 7.5 7.5
Σημειώσεις Notes-=-Description Απώλειες θερμότητας σε ΔΤ=45°C μεταξύ δεξαμενής ζεστού νερού και αέρα περιβάλλοντος. Απώλειες θερμότητας σε ΔΤ=45°C μεταξύ δεξαμενής ζεστού νερού και αέρα περιβάλλοντος.