Πίνακας προδιαγραφών για EKHVMRD-AB

EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.60 (2) 9.00 (2)
Casing Χρώμα   Γκρι μεταλλικό Γκρι μεταλλικό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 705 705
    Πλάτος mm 600 600
    Βάθος mm 695 695
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 860 860
    Πλάτος mm 680 680
    Βάθος mm 800 800
Βάρος Μονάδα kg 92 92
  Συσκευασμένη μονάδα kg 103 103
Συσκευασία Υλικό   EPS, Χαρτόνι, MDF, Ξύλο (παλέτα), Μέταλλο EPS, Χαρτόνι, MDF, Ξύλο (παλέτα), Μέταλλο
  Βάρος kg 9 9
Εναλλάκτης θερμότητας πλευράς ψυκτικού Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
  Ποσότητα   1 1
  Πλάκες Ποσότητα   66 66
  Υλικό   AISI 316 AISI 316
  Μονωτικό υλικό   Τύπος πιλήματος Τύπος πιλήματος
Pump Type   Κινητήρας DC_ Κινητήρας DC_
  Αρ. ταχυτήτων   Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
  Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 84.9 (3) 69.2 (3)
Πλευρικός εναλλάκτης θερμότητας νερού Ταχύτητα ροής νερού Ελάχ. l/min 5.0 5.0
    Θέρμανση Ονομ. l/min 16.1 (3) 25.8 (3)
  Θέρμανση Τύπος   Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας Εναλλάκτης θερμότητας πλάκας
    Ποσότητα   1 1
    Πλάκες Ποσότητα   72 72
    Υλικό   AISI 316 AISI 316
    Όγκος νερού l 2.2 2.2
    Μονωτικό υλικό   Τύπος πιλήματος Τύπος πιλήματος
Δοχείο διαστολής Θέρμανση Όγκος l 7 7
  Μέγ. πίεση νερού bar 3 3
  Προκαταρκτική πίεση bar 1 1
Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1.0 1.0
  Υλικό   Ορείχαλκος Ορείχαλκος
Συμπιεστής Cascade Ποσότητα   1 1
  Κινητήρας Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
    Μέθοδος εκκίνησης   Συμπιεστής Inverter Συμπιεστής Inverter
Κύκλωμα νερού Piping connections diameter in G 1" (θηλυκό) G 1" (θηλυκό)
  Σωληνώσεις in 1" 1"
  Βαλβίδα ασφαλείας bar 3 3
  Μανόμετρο   Ναι Ναι
  Βαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης   Ναι Ναι
  Βαλβίδα διακοπής παροχής   Ναι Ναι
  Βαλβίδα εξαέρωσης   Ναι Ναι
  Σύστημα θέρμανσης νερού Όγκος νερού Μέγ. l 200 200
      Ελάχ. l 20 20
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-134a R-134a
  Φορτίο kg 2.0 2.0
Κύκλωμα ψυκτικού Διάμετρος πλευράς αερίου mm 12.7 12.7
  Διάμετρος πλευράς αναρρόφησης mm 15.9 15.9
  Διάμετρος πλευράς υγρού mm 9.5 9.5
  Πλευρά υψηλής πίεσης Πίεση σχεδιασμού bar 38 38
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.75 0.75
  Type   FVC50K FVC50K
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 40 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7) 42 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7)
  Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 38 (4), 0 (7), 0 (6) 38 (4), 0 (7), 0 (6)
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °C -15 -15
      Μέγ. °C 20 20
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 25 (8) 25 (8)
      Μέγ. °C 80 (8) 80 (8)
  Ζεστό νερό χρήσης Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -15 -15
      Μέγ. °CDB 35 35
    Πλευρά νερού Ελάχ. °C 45 (8) 45 (8)
      Μέγ. °C 75 (8) 75 (8)
Τοποθεσία εγκατάστασης Εσωτερική Εσωτερική
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
  Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10
    Μέγ. % 6 6
Ρεύμα Zμέγ. Κείμενο Ω 0.46, Βλ. σημείωση 9, Βλ. σημείωση 10, Βλ. σημείωση 11 0.46, Βλ. σημείωση 9, Βλ. σημείωση 10, Βλ. σημείωση 11
  Ελάχιστη τιμή Ssc kVa 1459, Βλ. σημείωση 12 1459, Βλ. σημείωση 12
  Μέγ. ρεύμα λειτ. Θέρμανση A 16.5 16.5
  Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 20
Πολλαπλών ενοίκων Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 24 24
    Εύρος τάσης Ελάχ. % -20 -20
      Μέγ. % 20 20
  Ρεύμα Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας A 1 1
    Συνιστώμενες ασφάλειες A 3.15 3.15
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   2G 2G
    Τύπος καλωδίων   Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς
  Εγκαταστάσεις παροχής ισχύος με όφελος τιμή kWh Ποσότητα   2G+2G 2G+2G
    Τύπος καλωδίων   Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς
  Για τροφοδοσία ισχύος πολλαπλών ενοίκων Ποσότητα   2G 2G
    Παρατήρηση   Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς Επιλέξτε τη διάμετρο και τον τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς
  Για σύνδεση με εξωτερική μονάδα Ποσότητα   2 2
    Παρατήρηση   F1 + F2 F1 + F2
Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εσωτερική και εξωτερική μονάδα Εσωτερική και εξωτερική μονάδα
Σημειώσεις Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB Ψύξη: EW 12°C; LW 7°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 35°CDB
  EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  Για το νερό Dt 5°C Για το νερό Dt 5°C
  Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55°C; LW 65°C Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55°C; LW 65°C
  Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70°C; LW 80°C Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70°C; LW 80°C
  Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων. Το επίπεδο θορύβου ισχύει σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου επειδή μετριέται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Η μετρημένη τιμή σε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης θα είναι υψηλότερη λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ηχητικών αντανακλάσεων.
  EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού EW = θερμοκρασία εισερχόμενου νερού - LW = θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax
  Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A. Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A.
  Zsys: Αντίσταση συστήματος Zsys: Αντίσταση συστήματος
  Ισχύς βραχυκυκλώσεως Ισχύς βραχυκυκλώσεως